Naujienos

2020 05 29

Kodėl reikalingas sveikinimų koncertas tėčiams?

Pakanka trumpam įsijungti sveikinimų koncertą ir tampa aišku – motina (arba močiutė) yra centrinė figūra šeimoje. Jai skiriami posmai ir „visos pasaulio gėlės”. O tėtis? Kartais skamba dainos ir jam, tačiau koks yra lyginamasis šių kūrybinių dedikacijų santykis? 1:10? 1:100?

Šis ir panašūs kontekstai įtvirtina nuostatą: moterys (mamos) yra pagrindinės globėjos, o vyrai (tėčiai) geriausiu atveju – uolūs jų pagalbininkai. Todėl, jeigu vaiko auginimą vertintume plačiau, ne vien materialinio aprūpinimo požiūriu, tektų pripažinti, kad vaikus mamos augina vienos daug dažniau nei skelbia oficialioji statistika.

Tokiai nuomonei įsitvirtinti padėjo ir mokslinė tradicija – ilgą laiką gilintasi tik į mamos santykius su vaiku. Vaiko raidos sunkumai pernelyg dažnai aiškinti šiame santykyje iškilusiais sunkumais. Džiugu, kad kelis pastaruosius dešimtmečius įdėmiau nagrinėjama tėvystė. Dabar mokslininkai daro išvadą, kad tėčiai yra ne mažiau svarbūs auginant vaikus. Kai vyrai išties įsitraukia į tėvystę, yra emociškai prieinami, jų rūpesčio ir meilės poveikis ne mažesnis nei mamos.

Tėčiams tenka svarbus vaidmuo skatinant kognityvinį, socialinį ir emocinį vaikų vystymąsi nuo kūdikystės iki paauglystės: ugdant kritinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, stiprinant motyvaciją, įveikiant paauglystėje kylančius iššūkius. Du aktyvūs tėvai, turintys skirtingą požiūrį į vaikų auklėjimą, gali vaikams atskleisti įvairiapusį pasaulio matymą ir problemų sprendimus, abu būti autoritetais. Tai didžiulis resusras vaikui.

Vyrams įtrauki tėvystė irgi atneša naudos. Ji daro teigiamą poveikį ir poros santykiams, padeda jiems tapti brandžia, lygiaverte partneryste. Ilgalaikėje perspektyvoje tai laikoma veiksminga smurto artimoje aplinkoje prevencija bendruomenės mastu. Aktyvus vyrų dalyvavimas prižiūrint ir ugdant vaikus išstumia pasenusius mačizmo idealus ir jų vietoje padeda įtvirtinti rūpestingojo vyriškumo normai, kurio stiprybė glūdi gebėjime prisiimti atsakomybę ir pasirūpinti kitu, o ne tuščiai demonstruoti pranašumą ar jėgą.

Taigi, įtrauki tėvystė naudinga vaikui, poros santykiams, pačiam vyrui ir bendruomenei. Kodėl šios praktikos sunkiai skinasi kelią? Kodėl Tėvo diena pažymima taip vangiai, palyginus su Motinos diena?

Neskubėkime ant stalo dėti ekonominio pobūdžio argumentų – esą moteris uždirba mažiau, todėl šeimai naudingiau, kad ji būtų namie su vaiku. Šie argumentai svarbūs, tačiau dažnai naudojami kaip figos lapai, po kuriais slepiami su konservatyviais, patriarchalinių stereotipų paskatinti motyvai, įkalinantys tiek moteris, tiek vyrus ribotuose vaidmenyse. Priklijuota šeimos maitintojo etiketė vyrą verčia savo laiką aukoti tik karjerai, įtikėjus, kad materialinę gerovę bet kada be nuostolių galima saugiai konvertuoti į emocinio ryšio valiutą. Todėl dauguma tėvų, net ir turėdami įstatymais garantuotą teisę į vaiko priežiūros atostogas, ja nepasinaudoja. Jie nuskurdina savo patirtis, prarasdami galimybę sukurti autentiškus santykius su vaiku.

Tokiu būdu visa vaikų priežiūros našta daugumoje porų vis tiek deleguojama moterims. Šiais laikais joms nedraudžiama daryti karjeros, negailima ir padrąsinimų „eikit pirmyn!”, tačiau nepraleidžiama proga (ypač reklamose) priminti, kad geros mamos rūpinasi savo atžalomis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kai kokybės kartelė užkeliama į nepasiekiamas aukštumas ir nuolat primenama „prigimtinė” pareiga, moterims irgi sunku pasiryžti vaiko priežiūros pareigomis dalintis su partneriu, kuris juk viską darys ne taip tobulai… Visuomenės spaudimo akivaizdoje ne taip legva išvengti ir vidinės kaltės, kad nesilaikai „gerai motinai” keliamų reikalavimų.

Šias, vyrus ir moteris ribojančias nuostatas svarbu keisti. Vienas iš kelių tai padaryti – pagaliau mums visiems švęsti Tėvo dieną, jos metu įvertinti tėvystės svarbą, kalbėti apie tėčių iššūkius.

Dar vienas svarbus žingsnis turi būti atliktas kiekvienos vaikų susilaukti planuojančios šeimos viduje. Būtent sąmoningas ir išankstinis (dar negimus kūdikiui) susitarimas lygiai dalintis rūpinimusi vaiku, padeda šį planą ir įgyvendinti, kartu atlaikyti aplinkos spaudimą bei gyvenimo iššūkius.

Pasakyti lengviau nei padaryti. Tačiau ištarmė „lašas po lašo ir akmenį pratašo” kaip niekad gerai tinka kintančioms vyriškumo normoms apibrėžti: kuo daugiau tėčių, mamų, juos konsultuojančių specialistų supras, kad aktyvus tėvo dalyvavimas vaikų gyvenime, ugdyme, globoje ir priežiūroje yra raktas į pastarųjų sėkmę, skatina lyčių lygybės nuostatomis grįstą partnerystę, o tuo pačiu veikia ir kaip smurto artimoje aplinkoje prevencija, tuo greičiau  įtvirtinsime normas, kurios rūpinimąsi kitu pavers visos visuomenės etosu.

Straipsnį parengė Margarita Jankauskaitė.

Dainiaus Putino nuotr.
Dainiaus Putino nuotr.

 

Lygių galimybių plėtros centras kartu su partneriais iš Portugalijos, Italijos ir Austrijos įgyvendina Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą PARENT: vyriškumo normų kaita įsitraukiant į atsakingą tėvystę, kurio tikslas stiprinti visuomenės, socialinės srities specialistų ir vaikus auginančių porų, tiek mamų, tiek tėčių suvokimą, kad vyrai gali, turi ir geba būti aktyviai į vaikų gyvenimą įsitraukusiais ugdytojais ir globėjais.

parent_logo_PANTONE

logo su tekstu

Skaityti toliau

2020 04 10

Informacinės skrajutės apie aktyvią tėvystę

Skatinant vyrus įsitraukti į aktyvią ir pozityvią tėvystę bei pandemijos plitimo metu atšaukus mokymus, su vaikų darželiais, o per juos – ir tėčiais, dalinamės  informacija apie įtraukią, aktyvią tėvystę, jos naudą, strategijomis, kurios padės tėčiams išlaikyti tvirtus ir pozityvius ryšius su savo vaikais, nepaisant įvairiausių iššūkių.

Parengta Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis įgyvendinant projektą „Parent: vyriškumo normų kaita įsitraukiant į aktyvią tėvystę” (Sutarties Nr. REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017). Turinys atspindi tik rengėjų požiūrį. Europos Komisija neatsako ir neprisiima atsakomybės už šį turinį. Daugiau apie projektą

Skrajutes galite parsisiųsti žemiau.

Rengiant skraujutes buvo remtąsi Lygių galimybių plėtros centro ekspertų žiniomis bei šia moksline literatūra:

 • Allen S, Daly K. The effects of father involvement: An updated research summary of the evidence. Centre for Families, Work & Well-Being. 2007.
 • Andrea D, Do Men Mother: Fathering, Care, and Parental Responsibilities. 2018; University of Toronto Press.
 • Brandth B, Kvande E, Masculinity and Fathering Alone during Parental Leave. Man and Masculinities; 2016.
 • Cabrera N, Fitzgerald HE, Bradley RH, Roggman L. Modeling the dynamics of paternal influences on children over the life course. Appl Developmental Sci. 2007;11(4):185-189.
 • Clarke-Stewart, ‘And Daddy makes three’, Child Development, 1978; Clarke-Stewart, ‘The Father’s contribution’, in Pedersen (ed.), The Father-Infant Relationship, 1980.
 • Cummings, E. M., & O’Reilly, A. W. (1997). Fathers in family context: Effects of marital quality on child adjustment. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (3rd ed.). New York: Wiley.
 • Dermott E, Miller T, More than the sum of its parts? Contemporary fatherhood policy, practice and discourse. Families, Relationships and Societies, 2015; 4(2):183-195.
 • Easterbrooks MA, Goldberg WA. Toddler development in the family: Impact of father involvement and parenting characteristics. Child Dev. 1984; 53:740-752.
 • Holt S, Post‐separation Fathering and Domestic Abuse: Challenges and Contradictions. Child Abuse Review; 2013.
 • How Do Fathers Fit In? Civitas: The Institute for the Study of Civil Society. Available at http://www.civitas.org.uk/hwu/FatherFactsheet.pdf. Accessed May 12, 2014.
 • Humberd B, Ladge JJ, Harrington B, The “New” Dad: Navigating Fathering Identity Within Organizational Contexts. Journal of Business and Psychology, 2015; 30:249–266.
 • INSPIRE. Seven Strategies for Ending Violence Against Children. (2016) World Health Organization.
 • Lamb, M. E. (1987). Introduction: The emergent American father. In M. E. Lamb (Ed.), The father’s role: Cross-cultural perspectives (pp. 3-25). New York: Wiley.
 • Nugent S. Cultural and psychological influences on the father’s role in infant development. J Marriage Fam. 1991; 53:475-485.
 • Palkovitz, R. (2002). Involved fathering and child development: Advancing our understanding of good fathering. In C. S. Tamis-LeMonda, & N. Cabrera (Eds.), Handbook of father involvement (pp. 33–64). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Paquette, D. (2004). Theorizing the father–child relationship: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47, 193–219.
 • Pedersen FA, Anderson BJ, Kain RL. (1980). Parent-infant and husband wife interactions observed at age five months. In F. Pedersen (Ed.), The father-infant relationship: Observational studies in the family setting (pp. 71-86). New York: Praeger.
 • Perry AR, Man Up: Integrating Fatherhood and Community Engagement. Journal of Community Engagement and Scholarship, 2011; 4(1). University of Louisville.
 • Pruett, K., The Nurturing Father, New York: Warner Books, 1987.
 • Randles J, The Means to and Meaning of “Being There” in Responsible Fatherhood Programming with Low‐Income Fathers. Fatherhood and Fathering, 2019.
 • Rohner, R. P., & Veneziano, R. A. (2001). The importance of father love: History and contemporary evidence. Review of General Psychology, 5, (4), 382-405.
 • Rosenberg J, Wilcox WB. The importance of fathers in the healthy development of children. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau, Office on Child Abuse and Neglect. 2006.
 • Rowe ML, Cocker D, Pan BA. A comparison of fathers’ and mothers’ talk to toddlers in low-income families. Social Development. 2004; 13:278-291.
 • Schoppe‐Sullivan SJ, Fagan J, The Evolution of Fathering Research in the 21st Century: Persistent Challenges. New Directions. 2020.
 • Snarey, How Fathers Care for the Next Generation, 1993.
 • Yogman MW, Kindlon D, Earls F. Father involvement and cognitive/behavioral outcomes of preterm infants. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1995;34(1):58-66.

Internetiniais šaltiniai:

 

Skaityti toliau

2020 03 07

Įsigykite knygą „Moterys, kūrusios Lietuvą“ (atnaujinta)

Knygoje „Moterys, kūrusios Lietuvą” rasite 100 savo darbu prie Lietuvos kūrimo – meno, mokslo, sporto, kultūros ir kitų sričių puoselėjimo prisidėjusių moterų gyvenimo istorijas. Tačiau tai nėra sėkmės istorijos ar pergalingos kovos triumfo liudijimas. Veikiau veidrodis, kuris atspindi šiandienes sistemines lyčių nelygybės problemas ir primena, kad gyvenimas gerėja ne visoms moterims ir ne visoms vienodai.

Knygos sudarytoja – Aurelija Auškalnytė; dizainerė – Jurga Juodytė; dailininkė – Akvilė Malukienė.

 

Kaip įsigyti knygą?

Apmokėkite internetu ir atsiųsime knygą paštu. Kaina: 22 eur siunčiant Lietuvoje, 27 eur siunčiant į užsienį.

Karantino metu knygas siunčiame paštomatais (LP Express, Omniva, DPD). Susisiekite: info@gap.lt; +370 (679) 80607; Facebook platformoje.

Apmokėti pavedimu į Lygių galimybių plėtros centro sąskaitą SEB banke: A/s LT447044060001015284.

 

Kitos įsigijimo vietos:

Knygyne Eureka: Universiteto g. 10, Vilnius arba internetu

Moterų bendradarbystės ervėje Whub: Naugarduko g. 3, Vilnius

 

Ką daryti, jei negavau iš anksto rezervuotos knygos?

Visas knygas išsiuntėme nurodytais adresais, tačiau kai kurios knygos buvo neatsiimtos iš pašto skyrių ir sugrįžo pas mus. Jeigu turėjote gauti knygą, o negavote – susisiekite, kartu ieškosime, kur ji pasiklydo. Kontaktai:  info@gap.lt; +370 (679) 80607; Facebook platformoje.

 

Norite prekiauti knyga?

Kreipkitės į mus: info@gap.lt

 

Esame ne pelno siekianti organizacija, gauti pinigai bus panaudoti žmogaus teisėms ginti ir lyčių lygybei skatinti.

Skaityti toliau