Naujienos

2016 11 25

Aplinkosauga ir lyčių lygybė: renginiai regionuose

Žmonių nuostatos, elgsena ir vartojimo įpročiai daro didelę įtaką aplinkos tvarumui, todėl, siekiant darnaus vystymosi, svarbu formuoti savo suvokimą, keisti kasdienes praktikas. Teigiamų rezultatų galima tikėtis tik tuo atveju, kai, numatant poveikio priemones, deramai įvertinami bendruomenės narių aplinkosauginių problemų suvokimo ir elgesio skirtumai. Lytis yra vienas iš aspektų, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiant tvarių pokyčių, nes socializacijos ypatumai veikia ne tik moterų ir vyrų savivoką, bet ir santykį su aplinka.

2016 m. gruodžio 2 d. Lygių galimybių plėtros centras kviečia Tauragnų bendruomenės narius į susitikimą, kuriame bus aptarti aplinkos tausojimo klausimai, žvelgiant į juos lyčių aspektu, ir pravestas praktinis užsiėmimas, padedantis formuoti antrinio daiktų panaudojimo ir maisto tausojimo įgūdžius. Visų susdomėjusių laikiame Tauragnų kultūros namuose, A. Musteikio g. 29, Tauragnai 16:00.

Ankstesni renginiai:

2016 m. spalio 28 d. Lygių galimybių plėtros centras kviečia Paberžės Santaros bendruomenės narius į susitikimą, kuriame bus aptarti aplinkos tausojimo klausimai, žvelgiant į juos lyčių aspektu, ir pravestas praktinis užsiėmimas, padedantis formuoti antrinio daiktų panaudojimo ir maisto tausojimo įgūdžius. Visų susdomėjusių laikiame Bendruomenės patalpose, Vilniaus g. 22, Paberžėje 16:00.

Renginį remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.

      image description         untitled

Skaityti toliau

2016 11 07

Vienodas atlygis už darbą: kodėl ne?

Nuostata, kad vyrai ir moterys už vienodos vertės darbą turi gauti vienodą atlyginimą ES teisyne buvo įtvirtinta 1957 m. Romos sutartyje. Tačiau praėjus šešioms dešimtims metų, tenka konstatuoti, kad vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio klausimas išlieka viena didžiausių lyčių nelygybės problemų visame pasaulyje. Lietuvoje 2015 m. privačiame sektoriuje jis sudarė 17,3 proc., o valstybės sektoriuje – 16,3 proc. Pastebima tendencija, kad atsigaunant ekonomikai ar didėjant darbo stažui auga ir vidutinis moterų bei vyrų atlygio atotrūkis.

Kas lemia šias tendencijas ir kokios priemonės galėtų paspartinti problemos sprendimą BPW Vilnius–Lietuva ir Lygių galimybių plėtros centras kviečia aptarti, susirinkus į forumą „Vienodas atlygis už darbą: kodėl ne?“

„Esant dabartinėms tendencijoms, Lietuvoje Romos principų įgyvendinimo moterims teks laukti ne vienerius metus ar dešimtmetį, o ištisus amžius, todėl turime apie tai drąsiau kalbėti ir imtis kryptingų veiksmų situacijai keisti“, – sakė Inga Nausėdienė, BPW Vilnius-Lietuva prezidentė.
Lygių galimybių plėtros centro atlikta analizė parodė, kad vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio mažėjimo tempai lėtėja. 1994-2004 m. jis menko 10 proc. punktų, tačiau 2004–2014 m. pažanga tesiekė 3 proc. punktus, o pastaruoju laikotarpiu skirtumas vėl pradėjo augti. Per 2012-2015 m. vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkis Lietuvoje vidutiniškai išaugo beveik 5 proc. punktais.

„Jeigu vyriausybė ir privatus verslas nesiims iniciatyvų moterų diskriminacijai darbo srityje šalinti, kyla rimtas pavojus, kad vyrų ir moterų atlyginimų lygybės nepavyks sulaukti ir kito tūkstantmečio pradžioje, todėl negalime sau leisti prabangos atidėlioti pažangius sprendimus“, – konstatavo Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė.

Renginys organizuojamas vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015-2017 metams priemonę.

sadm-logo

Skaityti toliau

2016 11 03

Specialistų kvalifikacija – priešnuodis smurtui

Policija per metus Lietuvoje užregistruoja apie 40 000 iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Pagalbos kreipiasi bent vienas iš šimto šalies gyventojų. Ir tai tėra ledkalnio viršūnė. Specialistų nuomone, norėdami suvokti tikruosius nusikaltimo mastus, prie oficialios statistikos turėtume prirašyti nulį. Ir vis dėl to smurto prieš moteris proveržius esame linkę nuvertinti, nors infekcijos atveju, turėdami tokią statistiką, skelbtume pandemijos pavojų.

Smurtas prieš moteris šeimoje yra rimta problema ir reikalauja neatidėliotinų sprendimų. Vienas iš būdų padėtį keisti – kvalifikuotas specialistų rengimas. Todėl 2016 metais LR Švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuojama Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa, kuri suteikė galimybę giliau panagrinėti smurto artimoje aplinkoje klausimus.

„Dar nesame turėję kvalifikacijos kėlimui skirtos mokymų programos, kurioje taip išsamiai būtų nagrinėjami lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje ir naujai atvykstančių visuomenės narių integracijos klausimai” – sakė Vilniaus miesto krizių centro direktorė Nijolė Dirsienė, svetingai atvėrusi institucijos duris mokymų dalyviam. „Socialiniams darbuotojams tenka didelė atsakomybė. Specialistų veiksmai gali iš esmės pakeisti žmonių likimus, todėl būtina nuolat gilinti profesines kompetencijas, gerai išmanyti ne tik darbo reglamentą, bet ir suvokti visuomenėje vykstančius procesus” – samprotavo institucijos vadovė.

Mokymų programoje dalyvavo 37 Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono socialiniai darbuotojai ir psichologai. Jie klausėsi paskaitų, atliko savarankiškas užduotis, nagrinėjo video medžiagą ir diskutavo apie egzistuojančios lyčių tvarkos ribotumus, smurto ir konflikto sampratų skirtumus, naujų visuomenės narių integracijos iššūkius, dalinosi profesine patirtimi.

„Socialiniai darbuotojai yra iš ties dėkinga auditorija” – įspūdžiais po mokymų dalinosi Dr. Margarita Jankauskaitė. „Kiekvieną susitikimą (o mokymams skirta 80 kontaktinių valandų!) galėjai justi, kad informacija „beriama” į kruopščiai paruoštą atvirumo, žingeidumo ir empatijos dirvą. Manau, kad suaugusiųjų švietimui ir kvalifikacijos kėlimui skirtų programų, kurios padeda giliau suvokti smurto artimoje aplinkoje kompleksiškumą ir skatina veiksmingesnį problemos sprendimą, turėtų būti daugiau. Norėtųsi tikėtis, kad mūsų mokymai nebus tik sėkmingai užsibaigęs eksperimentas ir su jų turinių galės susipažinti ir kitų Lietuvos regionų socialiniai darbuotojai.”

Lygių galimybių plėtros centras

Skaityti toliau