Naujienos

2022 08 11

Tarptautinė konferencija artėja – pasižymėkite datą!

Pasižymėkit konferencijos datą!

Tarptautinėje konferencijoje bus pristatomi ECaRoM projekto produktai, rezultatai ir išvados. Tokie kaip dalyvaujančių šalių ankstyvojo ugdymo status quo analizės, mokymai ir jų medžiaga švietimo darbuotojams, skirti skatinti lyčių stereotipų kaitą. Rezultatai pateikiami kaip rekomendacinės priemonės puoselėjančios rūpestingo vyriškumo ugdymą dalyvaujančiose šalyse.

Konferencija vyks hibridiniu būdu. Renginys vyks tik anglų kalba. Vietų skaičius renginio viduje gali būti ribojamas pagal numatomas Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas. Išsami konferencijos programa bus paskelbta vėliau. Prašome registruotis čia.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr.101005885 – ECaRoM – REC-AG-2020/ REC-RGEN-WWLB-AG-2020).

Skaityti toliau

2022 05 05

Kviečiame į tarptautinę konferenciją – „Šeimos ir darbo balansas: kodėl reikia jo siekti ir kaip tai užtikrinti”

Š. m. gegužės 31 d. Lygių galimybių plėtros centras kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba LR Seime organizuoja tarptautinę konferenciją „Šeimos ir darbo balansas: kodėl reikia jo siekti ir kaip tai užtikrinti”.

Konferencijos tikslas – aptarti įstatymuose numatytas politikos priemones, kurios skatina asmenis arba trukdo jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, pasidalyti Europos šalių patirtimi siekiant tėčius labiau įtraukti į vaiko priežiūrą, diskutuoti apie galimybes formuoti dviejų maitintojų ir dviejų globėjų šeimos modelį.

Šiuo metu Lietuvoje vykdomos šeimos ir su vaiko priežiūra susijusios politikos priemonės ne tik neskatina šeimos bei darbo pusiausvyros, bet priešingai – dar labiau sustiprina naštą moterims vaiko priežiūros srityje, skatina tradicinį darbų pasidalijimą tarp moterų ir vyrų, o galiojanti tėvystės atostogų tvarka nėra palanki tiesioginiam tėčių įsitraukimui į ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą. Tėvams veiksmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus trukdo ir kokybiškų vaiko priežiūros paslaugų trūkumas. Dėl to didėja moterų darbo namuose krūvis, kartu tai tampa kliūtimi jų profesiniam užimtumui, riboja darbo ir karjeros galimybes, didina moterų ir vyrų atlyginimo atotrūkį.

Konferencijoje bus pristatomos Lietuvos ir ES šalių teisiškai įtvirtintos šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonės, aptariamas jų poveikis individualiems pasirinkimams derinant vaiko ar kitų šeimos narių priežiūrą ir profesinę karjerą, pasidalyta gerąja patirtimi, patvirtinančia, kad vyrų įsitraukimas į vaiko priežiūrą naudingas ir tėčiams, ir mamoms, ir visai visuomenei.

Konferencija bus transliuojama ir „Zoom” platformoje.
Nuoroda bus atsiųsta tik užsiregistravusiems (-ioms) dalyviams (-ėms).
Dalyvausiantiems gyvai registracija taip pat privaloma.
Registracijos nuoroda.

Su programa galite susipažinti paspaudę/usios nuorodą apačioje.

5-300x300Tarptautinė konferencija organizuojama įgyvendinant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Lygių galimybių plėtros centro vykdomą projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014–2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Skaityti toliau

2022 05 02

Startuojam! Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia

Projekto trukmė: 2022 m. balandis – 2024 kovas

Projekto tikslas – stabdyti smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia ir vykdyti jo prevenciją.

Projekto uždaviniai:

  1. Išnagrinėti atsako į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia reglamentavimą Lietuvoje (įskaitant ir socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas).
  2. Kurti ir stiprinti moterų su negalia apsaugos nuo smurto dėl lyties mechanizmus socialinėse ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose – įveikiant lyčių ir negalios stereotipus.
  3. Didinti specialistų, dirbančių socialinėse arba psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, gebėjimus reaguoti į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia.
  4. Bandomosiose savivaldybės vystyti koordinuoto institucijų atsako į smurtą dėl lyties algoritmą, atsižvelgiantį į moterų su negalia patiriamas kliūtis.
  5. Didinti specialistų, dirbančių su atsaku į smurtą artimoje aplinkoje savivaldybėse, gebėjimus atpažinti lyties ir negalios sankirtos nulemtą pažeidžiamumą.
  6. Didinti smurto dėl lyties prieš moteris su negalia atpažįstamumą tarp pačių moterų ir jų aplinkinių.
  7. Didinti visuomenės sąmoningumą ir pagalbos besikreipiančių moterų su negalia palaikymą.

Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos, VšĮ „Nomoshiti iniciatyva“.

LT Bendrai finansuojama Europos Sąjungos_POSProjektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2021 m. lėšomis.

Skaityti toliau

2022 04 27

Tėvystė ir komiksai

Namuose atsiradus naujam šeimos nariui iššūkių ir klausimų kyla abiems tėvams. Juk kūdikis neateina su instrukcija! Tiek mamai, tiek tėčiui tenka mokytis per praktiką.
O šeima yra labiau subalansuota ir lygiateisė tada, kai abu tėvai mokosi kartu ir skiria tam vienodai laiko. Kliovimasis tradicinėmis rolėmis, kai mama yra, neva, instinktų vedama pagrindinė globėja, o tėtis geriausiu atveju tik mažai ką išmanantis pagalbininkas, perkelia naujai kilusių iššūkių naštą mamai, o iš tėčio atima galimybę įsitraukti į tėvystę.

Šio projekto laikotarpiu išleidome mini komiksų seriją susijusią su darbo ir šeimos balanso derinimu. Dalinomės tėčių patirtimis bei prisiminimais iš vaikystės, kurie lemia jų dabartinius pasirinkimus. Vienas mūsų tyrimo pašnekovų paaiškino, kodėl jam buvo svarbu imtis vaiko priežiūros atostogų:

„…mano tėvas nedalyvavo mano ugdyme, neužmezgė to ryšio nuo pat pirmųjų metų. Aš tą jaučiau visą savo gyvenimą ir dabar jaučiu. Jis kaip šešėlis buvo… nenoriu, kad tokį patį jausmą jaustų mano vaikas.”

Peržvelkime ir atminkime, kad balansas šeimoje bei tėvystė eina koja kojon su įvairiais iššūkiais, kuriuos įveikus auga tiek vaikas, tiek tėvai.

5

 

 

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Skaityti toliau