Stories of 100 Women

 

The stories of the woman, who build Lithuania, are presented in the fields in which they had their major accomplishments:

SPORTS AND AVIATION

 

Elena-Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė-instaELENA KUBILIŪNAITĖ-GARBAČIAUSKIENĖ

(1900–1997)

 VeronikaSciukauskaiteVERONIKA ŠČIUKAUSKAITĖ

(1913–2006)

 

Paulina-Radziulyte (1)PAULINA RADZIULYTĖ-KALVAITIENĖ

(1905–1986)

 

Elena-Lukauskienė-Raclauskaite-instaELENA STANKEVIČIŪTĖ-RACLAUSKIENĖ-LUKAUSKIENĖ

(1909–1959)

 

 

Liorentaite-instaANTANINA LIORENTAITĖ

(1906–2003)

 

 

 

 

RESISTANCE

 

Juozapota-Baltuskaite-instaJUOZAPOTA BALTRUŠKIENĖ

(1862–1936)

 

PleteryteinstagrammEMILIJA PLIATERYTĖ

(1806–1831)

 

SimaiteonainstaONA ŠIMAITĖ

(1894–1970)

 

Bortkeviciene-instaFELICIJA BORTKEVIČIENĖ

(1873–1945)

 

 

 

Tamašauskaitė-Antanina-insta

ANTANINA TAMAŠAUSKAITĖ

(1814–1883)

 

Birutė-Vanda-Mažeikaitė-Ramanauskienė-instaBIRUTĖ MAŽEIKAITĖ-RAMANAUSKIENĖ

(1924–1996)

 

joana-griniuviene-instaJOANA PAVALKYTĖ-GRINIUVIENĖ

(1865–1918)

 

Dalia-Grinkevičiūtė-instaDALIA GRINKEVIČIŪTĖ

(1927–1987)

 

 

 

 

Marcelė-Kubiliūtė-instaMARCELĖ KUBILIŪTĖ

(1989–1963)

 

LoretaAsanaviciuteLORETA ASANAVIČIŪTĖ

(1967–1991)

 

 

 

 

 

CIVIC PARTICIPATION

 

Aleksandra-Stepanovaitė-Bulotienė-instaALEKSANDRA STEPANOVAITĖ-BULOTIENĖ

(1891–1941)

 

MAGDALENA AVIETĖNAITĖMagdalena-Avietėnaitė-insta

(1892–1984)

 

Emilija-Jasminaite-instaEMILIJA JASMANTAITĖ-VILEIŠIENĖ

(1861–1935)

 

JadvygaChodakauskaiteTubilieneJADVYGA CHODAKAUSKAITĖ-TŪBELIENĖ

(1891–1988)

 

 

 

PaulinaKalvaityteKarvelienePAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

(1886–1967)

 

MortaZauniuteMORTA ZAUNIŪTĖ

(1875 – 1945)

 

bite-petkevicaite-instaGABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ

(1861–1943)

 

Jadvyga-Teofilė-Juškytė-instaJADVYGA TEOFILIJA JUŠKYTĖ

(1869–1948)

 

 

 

ONUTĖ-PUTVINSKAITĖ-TERCIJONIENĖ-instaONA PUTVINSKAITĖ-TERCIJONIENĖ

(1899–1972)

 

LozoraitieneVINCENTA MATULAITYTĖ-LOZORAITIENĖ

(1896–1987)

 

Sofija-Zaleskaite-instaZOFIJA ZALEVSKA-KRIAUČIŪNIENĖ

(1846–1912)

 

Halina-Didžiulytė-Mošinskiene-instaHALINA DIDŽIULYTĖ-MOŠINSKIENĖ

(1911–2004)

 

 

 

Stefanija-Paliulyte-LadygienėSTEFANIJA PALIULYTĖ-LADIGIENĖ

(1901–1967)

 

Magdalena--Draugelytė-MAGDALENA DRAUGELYTĖ-GALDIKIENĖ

(1891–1979)

 

Sofija-Kymantaitė-Čiurlionienė-SOFIJA KYMANTAITĖ-ČIURLIONIENĖ

(1886–1958)

 

Marija-Piaseckaitė-ŠlapelienėMARIJA PIASECKAITĖ-ŠLAPELIENĖ

(1880–1977)

 

 

 

Ona-Brazauskaitė-MašiotienėONA BRAZAUSKAITĖ-MAŠIOTIENĖ

(1883–1949)

 

 

 

 

 

SCIENCE

 

Elena-Karosaitė-Gimbutienė-instaELENA KAROSAITĖ-GIMBUTIENĖ

(1894–1982)

 

AntaninaGarmuteANTANINA GARMUTĖ

(1934–2011)

 

Elena-Nijolė-Bučiūtė-instaELENA NIJOLĖ BUČIŪTĖ

(1930–2010)

 

Vyda-Kęsgailaitė-Ragulskienė-instaVYDA KĘSGAILAITĖ-RAGULSKIENĖ

(1931–2009)

 

 

 

 

Liucija-Sereikaitė-Juozonienė-insta (1)LIUCIJA SEREIKAITĖ-JUOZONIENĖ

(1926–2011)

 

Marija-Rudzinskaitė-–-Arcimavičienė-instaMARIJA RUDZINSKAITĖ-ARCIMAVIČIENĖ

(1885–1941)

 

Birutė-Rokaitė-Vanagienė-instaBIRUTĖ ROKAIRĖ-VANAGIENĖ

(1934–2011)

 

Marija-Natkevičaitė-Ivanauskienė-MARIJA NATKEVIČAITĖ-IVANAUSKIENĖ

(1905–1996)

 

 

 

 

Alseikaitė-Gimbutienė-Marija-MARIJA ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ

(1921–1994)

 

Ona-Repšytė-Galdikienė-ONA REPŠYTĖ-GALDIKIENĖ

(1925–1995)

 

 

 

 

 

MEDICINE

 

Veronikos-Janulaitytės-instaVERONIKA JANULAITYTĖ-ALSEIKIENĖ

(1883–1971)

 

julija--janulaityte-biliūnienė-instaJULIJA JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ

(1880–1978)

 

BarboraBurbaiteBARBORA BURBAITĖ – EIDUKEVIČIENĖ

(1867 – 1939)

 

Ona-Kerpauskaitėe-instaONA KERPAUSKAITĖ

(1892–1941)

 

 

 

 

Eugenija-Šimkūnaitė-instaEUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

(1920–1996)

 

Jadvyga-Dobrovolskaitė-TiknienėJADVYGA DOBROVOLSKAITĖ-TIKNIENĖ

(1912–2003)

 

Aldona-Gryžaitė-Blužienė-ALDONA GRYŽAITĖ-BLUŽIENĖ

(1929–2005)

 

vanda-mingailaiteVANDA MINGAILAITĖ-TUMĖNIENĖ (1880–1976)

 

 

 

 

EDUCATION

 

Laima-Marija-Tupikienė-instaLAIMA MARIJA TUPIKIENĖ

(1935–1989)

 

Nemeiksaite-instaMARIJA NEMEIKŠAITĖ

(1886–1970)

 

MeileLuksieneMEILĖ JULIJA MATJOŠAITYTĖ-LUKŠIENĖ

(1913–2009)

 

 

 

 

HISTORY AND ETHNOGRAPHY

 

Ona-Girčytė-Maksimaitienė-instaONA GIRČYTĖ-MAKSIMAITIENĖ

(1902–1999)

 

Čiurlionytė-Jadvyga-instaJADVYGA ČIURLIONYTĖ

(1899-1992)

 

MarijaAndziulyteMARIJA ANDZIULYTĖ RAUGINIENĖ

(1896–1973)

 

Stefanija-Glemzaite-instaSTEFANIJA GLEMŽAITĖ

(1885–1974)

 

 

 

 

Agotė-Saulevičiūtė-Žuraulienė-instaAGOTĖ SAULEVIČIŪTĖ-ŽURAULIENĖ

(1916–2012)

 

PetroneleCesnuleviciutePETRONĖLĖ ČESNULEVIČIŪTĖ

(1925–2011)

 

Pranė-Dundulienė-instaPRANĖ STUKĖNAITĖ-DUNDULIENĖ

(1910–1991)

 

Mikalina-Glemžaitė-MIKALINA GLEMŽAITĖ

(1891–1985)

 

 

 

 

roze-sabaliauskieneROŽĖ TAMULEVIČIŪTĖ-SABALIAUSKIENĖ

(1901–1987)

 

 

 

 

 

LAW

 

LiudaVienozinskaitePurenieneLIUDA VIENOŽINSKAITĖ-PURĖNIENĖ

(1884–1972)

 

ElenaJackevicaiteELENA JACKEVIČAITĖ

(1895 – 1976)

 

BIRUTĖS-GRIGAITYTĖS-NOVICKIENĖ-instaBIRUTĖ GRIGAITYTĖ-NOVICKIENĖ

(1898–1975)

 

Gražbylė-Venclauskaitė-GRAŽBYLĖ VENCLAUSKAITĖ

(1912–2017)

 

 

 

 

 

ART

 

Paulina-Mongirdaitė-instaPAULINA MONGIRDAITĖ

(1865–1924)

 

Danutė-Marija-Nasvytytė-instaDANUTĖ MARIJA NASVYTYTĖ

(1916–1983)

 

Halina-Kairiūkštytė---Jacinienė-instainstaHALINA KAIRIŪKŠTYTĖ-JACINIENĖ

(1896–1984)

 

JadvygaStankuteRamanauskieneJADVYGA STANKUTĖ-RAMANAUSKIENĖ

(1920–2007)

 

 

 

Regina-Viktorija-Vosyliūtė-instaREGINA VIKTORIJA VOSYLIŪTĖ

(1927–2010)

 

Olga-Dubeneckienė---Kalpokienė-OLGA ŠVEDE-DUBENECKIENĖ-KALPOKIENĖ

(1891–1967)

 

 

 

 

 

FINE ARTS

 

GenovaiteJacenaiteGENOVAITĖ JACĖNAITĖ

(1933–2016)

 

Domicėlė-Tarabildaitė-Tarabildienė-instaDOMICĖLĖ TARABILDAITĖ-TARABILDIENĖ

(1912–1985)

 

Veronika-Šleivytė-instaVERONIKA ŠLEIVYTĖ

(1906–1998)

 

Elvyra-Kairiūkštytė-instaELVYRA KAIRIŪKŠTYTĖ

(1950–2006)

 

 

 

 

Marcė-Katiliūtė-MARCĖ KATILIŪTĖ

(1912–1937)

 

RožanskaitėMARIJA TERESĖ ROŽANSKAITĖ

(1933–2007)

 

 

 

 

 

LITERATURE

 

Lea-Goldberg-INSTALIJA GOLDBERGAITĖ (לאה גולדברג; LEA GOLDBERG)

(1911–1970)

 

Janina-Degutytė-INSTAJANINA DEGUTYTĖ

(1928–1997)

 

Lazdynų-Pelėda-instaLAZDYNŲ PELĖDA

Seserys Sofija (1867–1926) ir Marija (1872–1957) Ivanauskaitės

 

Liudvika-Didžiulienė---Žmona-(Nitaitė)-instaLIUDVIKA NITAITĖ-DIDŽIULIENĖ (ŽMONA)

(1856–1925)

 

 

 

Ugnė-Karvelis-instaUGNĖ KARVELIS

(1935–2002)

 

Jurga-IvanauskaiteJURGA IVANAUSKAITĖ

(1961–2007)

 

Birutė-Ciplijauskaitė-instaBIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ

(1929–2017)

 

Birutė-Pūkelevičiūtė-instaBIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

(1923–2007)

 

 

 

 

zemaite (1)ŽEMAITĖ (JULIJA BENIUSEVIČIŪTĖ-ŽYMANTIENĖ)

(1845–1921)

 

 

 

 

 

MUSIC AND OPERA

 

Beatričė-Grincevičiūtė-instaBEATRIČĖ GRINCEVIČIŪTĖ

(1911–1988)

 

Vladislava-Polovinskaitė-Grigaitienė-instaVLADISLAVA POLOVINSKAITĖ-GRIGAITIENĖ

(1890–1961)

 

Rakauskaitė-Marijona-instaMARIJONA RAKAUSKAITĖ

(1892–1975)

 

Adelė-Nezabitauskaitė-Galaunienė-instaADELĖ NEZABITAUSKAITĖ–GALAUNIENĖ

(1899–1962)

 

 

 

Veronika-Podėnaitė-VERONIKA PODĖNAITĖ

(1902–1933)

 

Margarita-Dvarionaitė-MARGARITA DVARIONAITĖ

(1928–2008)

 

 

 

 

 

THEATRE

 

Ona-Rymaitė-instaONA RYMAITĖ

(1894–1950)

 

Teofilija-Dragūnaitė---Vaičiūnienė-instaTEOFILIJA DRAGŪNAITĖ-VAIČIŪNIENĖ

(1899-1995)

 

Kazimiera-Kymantaitė---Gregorauskienė,-Banaitien-instaKAZIMIERA KYMANTAITĖ-GREGORAUSKIENĖ, BANAITIENĖ

(1909–1999)

 

Rūta-Staliliūnaitė-instaRŪTA STALILIŪNAITĖ

(1938–2011)

 

 

 

 

ragauskaite-AurelijaAURELIJA RAGAUSKAITĖ

(1924–2017)

 

Dalia-Tamulevičiūtė-DALIA ADELĖ TAMULEVIČIŪTĖ

(1940–2006)

 

Monika-MironaiteMONIKA MIRONAITĖ

(1913–2000)

 

 

 

 

The portraits could also be found in Instagram (@moteruistorija), Facebook (@gap.lt), #MoterysKurusiosLietuva.

The stories could also be found in the Centre for Civil Education together with the stories of other well-known people born in Lithuania.

- – -

The project is supported by the Lithuanian Council for Culture.

The project is devoted for the celebration of 100 years of restored Lithuania: www.lietuva.lt/100/en

Untitled designatkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb