Naujiena

2014 03 10 - Konferencijos „Mūsų balsai pažangai“ akimirkos

Moters dienos išvakarėse Lygių galimybių plėtros centras kvietė į konferenciją „Mūsų balsai pažangai“ Lietuvos Respublikos Seime. Renginys prasidėjo spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė, kandidatės į Europos Parlamentą Giedrė Purvaneckienė, Marija Aušrinė Pavilionienė ir Birutė Vėsaitė. Moterys vieningai pabrėžė, kad Kovo 8-ąją svarbu ne tiek gėlės, kurias jos gauna, kiek sugebėjimas susirinkus apsvarstyti probleminius klausimus: moters teisę į abortą, lygiavertišką darbo užmokestį, atstovavimą Europos Parlamente ir kitose institucijose.

Po spaudos konferencijos renginys persikėlė į istorinę Kovo 11-osios salę. Pirmosios sesijos tema – „Kodėl moterys politikoje svarbu?“. Sesijai pirmininkavusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė pažymėjo, kad Europos Parlamente priimtos rezoliucijojos „Kokybė ir lygybė“ išvadoje „Per mažai moterų dalyvauja politikoje“, žodis „per mažai“ yra aiškiai per švelnus. „Reikėtų sakyti tragiškai mažai“, – vertino politikė. Savo nuomonei pagrįsti ji pasitelkė statistiką: „Europos Sąjungos valstybėse, kurios turi Prezidento instituciją (tokių valstybių yra 21), yra tik viena moteris Prezidentė. Be abejo, Lietuvoje. Tuo tarpu iš 28 ES Vyriausybių, joms vadovauja tik 3 moterys (keturios: Vokietijoje, Danijoje, Latvijoje, Slovėnijoje – aut. past.). (…) Parlamento vadovės net devynios, o tai būtų 32 procentai“. Pagal parlamentarių skaičių Lietuva užima 17 vietą, o pasaulyje 58-tą (Lietuvos Seime yra 34 moterys). V. Blinkevičiūtė lygino Lietuvos ir Šiaurės šalių parlamentų sudėtį: Šiaurėje parlamentarės sudaro 42 proc., Lietuvoje – 24 proc. „Į tai mes turim lygiuotis“, – pabrėžė ji. Europos Parlamente iš 12 LR atstovų yra 4 moterys. Europarlamentarės nuomone, rinkiminės kvotos, esančios kai kuriose valstybėse narėse duoda tam tikrą naudą. Pačių moterų sėkmingos politinės veiklos parodymas, pavyzdžiai, pirmiausia paveiktų moteris, kurios rinkimuose labiau balsuoja už vyrus: „Kalbame vieną – darome kitą“.

Margarita Jankauskaitė, pratęsdama V. Blinkevičiūtės mintis sakė: „Sociologinė analizė rodo, aktyvus moterų dalyvavimas politikoje siejamas su priemonėmis, kurios skatina moterų dalyvavimą darbo rinkoje, mažesnė tampa skurdo rizika ir ekonominė nelygybė visuomenėje. (…) Daugiau lėšų skiriama socialinėms reikmėms, ypač vaikų poreikiams“, – išskyrė visuomenininkė. Ji pristatė ir tai, kad aktyvesnis moters įsitraukimas daro teigiamą poveikį ir smurto problemų sprendimui: moterų nužudoma mažiau šalyse, kur jų daugiau parlamente. Nuo smurto jas apsaugo tik veiksmingi įstatymai, kuriuos dažniausiai inicijuoja ir remia parlamentarės.

„Kai moterų daugiau valdžioje, sprendimai priimami skaidriau. Ne todėl, kad X chromosoma turi kažkokių stebuklingų, biologiškai nulemtų antikorupcinių galių, o todėl, kad sprendimų priėmėjų įvairovė padeda transformuoti senų berniukų tinklaveikas ir užtikrinti įvairovę“, – sakė M. Jankauskaitė. „Lyčių lygybės indekse Lietuvai tenka vos 18 vieta. Mes esame 9 nuo galo, iš 100 galimų surinkdami vos 38 taškus”, – apgailestavo ji. „Karus pasaulyje sukeldavo vyrai, o didžiausiomis aukomis tapdavo moterys ir vaikai. Šiandien Europoje taika yra kaip niekad trapi. Pasaulyje mažai kas pasikeitė per tūkstančius metų: karą vėl skelbia vyras, neadekvačiai suprantantis tikrovę. Ir mes tikrai saugiau jaučiamės gyvendami ES. Mes galėjome būti Ukrainos padėtyje”, – su šiandieniniais įvykiais pasaulyje temą sugretino buvusi ministrė B. Vėsaitė.

Politikių ir visuomenininkių pasisakymus užbaigė diskusija, po kurios atskirose sesijose buvo aptartos reprodukcinės teisės bei smurto artimoje aplinkoje problemos.

Visas straipsnis: manoteises.lt. Teksto autorė: Aušra Jurgauskaitė.

Konferencijos programa, rezoliucija ir nuorodos į vaizdo įrašus pateiktos žemiau.

mano teises