Leidiniai

Atviras kodas: PILIETIS

Demokratijos vertybių, pagarbos įvairovei, socialinio solidarumo ir tautinio tapatumo temas aptariantis leidinys remiasi neformalaus ugdymo principais ir yra skirtas aktyvumu ir dalyvavimu pagrįstam jaunų žmonių pilietiškumui ugdyti. Metodinę priemonę papildo kompaktinė laikmena su vaizdo ir elektroninėmis priemonėmis konkretiems pratimams ar veikloms įgyvendinti ir kompiuteriniu žaidimu, skatinančiu diskutuoti aktualiais klausimais. Projekto „Atviras kodas: PILIETIS“ komanda linki įkvepiančio skaitymo, kūrybingo darbo ir naujų įžvalgų visiems, dirbantiems su jaunimu!

Leidinio sudarytoja − Margarita Jankauskaitė

Vilnius, 2013