Leidiniai

Dėmesys moterims su negalia – Situacijos ir gerųjų praktikų apžvalga

Negalios, kaip ir kitų socialinių kategorijų, samprata atspindi visuomenėje vykstančius procesus. Ji kinta dėl pilietinių iniciatyvų ir judėjimų siekio užtikrinti žmonių su negalia teisę į orų ir įtraukų gyvenimą. Visgi permainos nevyksta greitai ar lengvai. Šiuo metu dominuoja keli negalios sampratos modeliai, kurie daro skirtingą įtaką žmonių su negalia kasdienybei – vieni jų didina izoliaciją ir stigmą, kiti – įtraukimą.

Dėl dominuojančio medicininio modelio, tai yra, negalios susiejimo išskirtinai su asmens kūno būkle, ir dėl visuomenėje plačiai paplitusių fizinių, bendravimo, informacijos, požiūrio, o kartais ir teisinių kliūčių, kurios sudaro diskriminacijos dėl negalios pagrindą, ignoravimo ir lyčių nelygybės moterys su negalia dažnai yra sutapatinamos su savo negalia ir nėra suvokiamos kaip asmenys, moterys. Jos visuomenėje dažnai laikomos silpnomis, bevertėmis, kai kuriais atvejais – mažiau žmonėmis. Tai sukelia didesnę smurto artimoje aplinkoje ir seksualinės prievartos riziką.

Su visos situacijos ir gerųjų praktikų apžvalgą galite susipažinti paspaudę nuorodą apačioje.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2021 m. lėšomis (projekto numeris 101049158-SEEN).