Leidiniai

Įvairovei atvira mokykla

Šis leidinys skirtas tiems, kam rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija ir trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Jis parengtas įgyvendinant Europos integracijos fondo remiamą projektą „Mokykla visiems“. Pirmuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuosiuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir patarimai (konkrečių užsiėmimų aprašymai), kaip praktiškai jos galėtų būti įgyvendintos. Tekste panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityje ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai. Leidinys nepretenduoja į išsamią studiją tarpkultūrinio ugdymo tema, tačiau viliamės, kad jis konstruktyviai prisidės ir prie tarpkultūriškumo nuostatų formavimo, ir prie nuoseklaus jų įgyvendinimo.