Leidiniai

Lyčių lygybė: politikos, teorijos, strategijos

Leidinyje siekta parodyti kompleksišką lyčių lygybės politikos prigimtį, galimus skirtingus jos suvokimo ir interpretacijos būdus. Leidinyje aptartos Lietuvos lyčių lygių galimybių politikos prielaidos, apžvelgti lyčių teorijos pagrindai ir pateikta lyčių lygybės politikos diskurso kritinės analizės metodika.