Leidiniai

Lyčių lygybės vadovas savivaldos institucijoms

Gebėjimas įvertinti ir patenkinti moterų bei vyrų reikmes, kurios dažnai yra skirtingos, padeda užtikrinti lygybę kasdieniame žmonių gyvenime. Šioje knygelėje skaitytojai ras patarimų kaip savivaldybės darbe užtikrinti vienodas galimybes moterims ir vyrams, naudojantis įstatymų suteiktomis lygiomis teisėmis.

Tarptautiniu projektu „Lyčių lygybė – būtina sąlyga regionų plėtrai“ siekiama įgalinti moteris ir vyrus vienodai aktyviai dalyvauti savo bendruomenių socialinėje, ekonominėje ir politinėje veikloje, taip paskatinant ilgalaikius teigiamus pokyčius vietinėse bendruomenėse.