Naujiena

2014 09 11 - Seimo Pirmininkės prašoma grąžinti draudimą priekabiauti dėl lyties

Trisdešimt Lietuvos moterų ir žmogaus teisių gynimo organizacijų kreipėsi į Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę prašydamos sugrąžinti į Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą draudimą priekabiauti dėl lyties darbe, kurį iš įstatymo 2014 m. liepos 15 dieną Seimas išbraukė. Kreipimesi raginama atleisti iš Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojo pareigų draudimo priekabiauti išbraukimą iš įstatymo inicijavusį konservatorių Rimantą Dagį.

Kreipimesi pabrėžiama, kad Seimo sprendimas išbraukti iš Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo draudimą priekabiauti dėl lyties darbe neatitinka Europos Sąjungos direktyva 2006/54/EB nustatyto reguliavimo, kuris yra privalomas valstybėms narėms.

Organizacijos atkreipia dėmesį, kad 2014 m. liepos 15 d. Seimo posėdyje pataisą pateikęs R. Dagys klaidino Seimo narius, jog Europos Sąjungos direktyvos nenumato priekabiavimo dėl lyties draudimo, nors direktyvos 26 straipsnis nurodo, kad valstybės narės turi imtis veiksmingų priemonių ir užkirsti kelią visoms diskriminacijos dėl lyties formoms, ypač priekabiavimui ir seksualiniam priekabiavimui darbe, siekiant įsidarbinti arba įgyti profesinį išsilavinimą, ar būti paaukštintam pareigose.

„Priekabiavimas yra nusikaltimas, viena iš smurto lyties pagrindu formų. Jis sukuria priešišką, žeminančią aplinką ir daro didelę žalą tiek asmens gerovei, tiek ekonomikos efektyvumui. Tai nėra privati problema, jo pasekmes pajunta visa visuomenė. Todėl kai Seime „laiminamos“ iniciatyvos esamai padėčiai bloginti, kyla pagrįstų abejonių dėl komiteto, atsakingo už lyčių lygių galimybių nuostatų įgyvendinimą, pirmininkės pavaduotojo kompetencijų. Žmogaus gerovė yra pamatinė demokratinės visuomenės vertybė, todėl šių klausimų kuravimu turėtų užsiimti išmanantys politikai“, – pabrėžia Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisą Seimas priėmė liepos 15 d. Draudimas priekabiauti dėl lyties iš įstatymo išbrauktas konservatoriaus Rimanto Dagio iniciatyva. Už priekabiavimo legalizavimą balsavo 44 Seimo nariai iš Tėvynės Sąjungos, Darbo partijos, „Tvarkos ir teisingumo“ ir Lenkų rinkimo akcijos frakcijų. Prieš pasisakė socialdemokratai ir liberalai. 2014 m. liepos 28 d. Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė įregistravo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisą, kuria siekiama sugrąžinti priekabiavimo draudimą į įstatymą. Priekabiavimą dėl lyties draudžia Europos Sąjungos direktyva 2006/54/EB. Už direktyvų neperkėlimą į nacionalinę teisę šaliai gali grėsti bauda siekianti kelis milijonus litų.