Moterų portretai

 

Moterų, kūrusių Lietuvą istorijas galite skaityti pagal sritis, kuriose jos pasiekė daugiausiai:

 

SPORTAS IR AVIACIJA

 

Elena-Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė-insta

ELENA KUBILIŪNAITĖ-GARBAČIAUSKIENĖ

(1900–1997)

x

Veronika-Ščiukauskaitė-insta  VERONIKA ŠČIUKAUSKAITĖ

  (1913–2006)

  x

Liorentaite-insta  ANTANINA LIORENTAITĖ

  (1906–2003)


Elena-Lukauskienė-Raclauskaite-instaELENA STANKEVIČIŪTĖ-RACLAUSKIENĖ-LUKAUSKIENĖ

(1909–1959)

x

x

 

 

PASIPRIEŠINIMAS

 

Juozapota-Baltuskaite-insta

JUOZAPOTA BALTRUŠKIENĖ

  (1862–1936)

 

   PleteryteinstagrammEMILIJA PLIATERYTĖ

  (1806–1831) 

      

  SimaiteonainstaONA ŠIMAITĖ

  (1894–1970)     

 

Bortkeviciene-insta

FELICIJA BORTKEVIČIENĖ

(1873–1945)

 x

 

x

 

Tamašauskaitė-Antanina-insta

ANTANINA TAMAŠAUSKAITĖ

(1814–1883)

x

 Birutė-Vanda-Mažeikaitė-Ramanauskienė-instaBIRUTĖ MAŽEIKAITĖ-RAMANAUSKIENĖ

(1924–1996)

x

 

joana-griniuviene-insta

JOANA PAVALKYTĖ-GRINIUVIENĖ

(1865–1918)

x

 

x

x

x

VISUOMENINĖ VEIKLA

 

Aleksandra-Stepanovaitė-Bulotienė-insta

ALEKSANDRA STEPANOVAITĖ-BULOTIENĖ

  (1891–1941)

 x
 x

Magdalena-Avietėnaitė-insta  MAGDALENA AVIETĖNAITĖ

  (1892–1984) 

 x
x

Emilija-Jasminaite-insta  EMILIJA JASMANTAITĖ-VILEIŠIENĖ

  (1861–1935)

 x
 x

Jadvyga-Chodakauskaitė---Tūbelienė-insta JADVYGA CHODAKAUSKAITĖ-TŪBELIENĖ

  (1891–1988)   

x

x
x

Paulina-Kalvaitytė---Karvelienė-insta  PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ   

  (1886–1967)  

x
x

Zauniute-insta  MORTA ZAUNIŪTĖ

  (1875 – 1945) 

x

 

bite-petkevicaite-insta  GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ

  (1861–1943)

x

x

Jadvyga-Teofilė-Juškytė-instaJADVYGA TEOFILIJA JUŠKYTĖ

(1869–1948)

x

x

x

ONUTĖ-PUTVINSKAITĖ-TERCIJONIENĖ-instaONA PUTVINSKAITĖ-TERCIJONIENĖ

(1899–1972)

x  x

x

Vincenta-Matulaitytė-Lozoraitienė-insta

VINCENTA MATULAITYTĖ-LOZORAITIENĖ

(1896–1987)

x

x

x

x

MOKSLAS

 

Elena-Karosaitė-Gimbutienė-insta

ELENA KAROSAITĖ-GIMBUTIENĖ

(1894–1982)

x

Antanina-Garmutė-instaANTANINA GARMUTĖ

(1934–2011)

x

Elena-Nijolė-Bučiūtė-insta

ELENA NIJOLĖ BUČIŪTĖ

(1930–2010)x

x

Vyda-Kęsgailaitė-Ragulskienė-instaVYDA KĘSGAILAITĖ-RAGULSKIENĖ

(1931–2009)

x

x

 x

x

Liucija-Sereikaitė-Juozonienė-insta (1)

LIUCIJA SEREIKAITĖ-JUOZONIENĖ

(1926–2011)

x

x

x

x

MEDICINA

 

Veronikos-Janulaitytės-instaVERONIKA JANULAITYTĖ-ALSEIKIENĖ

(1883–1971)

x

julija--janulaityte-biliūnienė-insta

JULIJA JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ

(1880–1978)

x

Barbora-Burbaitė-instaBARBORA BURBAITĖ – EIDUKEVIČIENĖ

(1867 – 1939)

x

x

x

x

ŠVIETIMAS

 

Laima-Marija-Tupikienė-insta

LAIMA MARIJA TUPIKIENĖ

(1935–1989)

x

Nemeiksaite-instaMARIJA NEMEIKŠAITĖ

(1886–1970)

x

x

x

x

ISTORIJA  IR  ETNOGRAFIJA

 

Ona-Girčytė-Maksimaitienė-insta

ONA GIRČYTĖ-MAKSIMAITIENĖ 

  (1902–1999)

x

  Čiurlionytė-Jadvyga-instaJADVYGA ČIURLIONYTĖ

  (1899-1992)

x

Andziulytė-Ruginienė-instaMARIJA ANDZIULYTĖ RAUGINIENĖ

(1896–1973)

x

Stefanija-Glemzaite-instaSTEFANIJA GLEMŽAITĖ

(1885–1974)

x

x

x

x

Agotė-Saulevičiūtė-Žuraulienė-insta

AGOTĖ SAULEVIČIŪTĖ-ŽURAULIENĖ

(1916–2012)

x

x

x

x

TEISĖ

   

Liuda-Vienožinskaitė-Purėnienė-insta

LIUDA VIENOŽINSKAITĖ-PURĖNIENĖ

  (1884–1972)

x

  Jackevičaitė-instaELENA JACKEVIČAITĖ

  (1895 – 1976)

x

x

x

x

MENAS

 

Paulina-Mongirdaitė-insta

PAULINA MONGIRDAITĖ

  (1865–1924)

x

Danutė-Marija-Nasvytytė-insta  DANUTĖ MARIJA NASVYTYTĖ

  (1916–1983)

x

Halina-Kairiūkštytė---Jacinienė-instainsta  HALINA KAIRIŪKŠTYTĖ-JACINIENĖ

  (1896–1984)

x

Jadvyga-Stankutė---Ramanauskienė-instaJADVYGA STANKUTĖ-RAMANAUSKIENĖ

(1920–2007)

x

x

x

DAILĖ

 

Genovaitė-Jacėnaitė-insta

GENOVAITĖ JACĖNAITĖ

(1933–2016)

x

Domicėlė-Tarabildaitė-Tarabildienė-insta

DOMICĖLĖ TARABILDAITĖ-TARABILDIENĖ

(1912–1985)

x

x

x

x

LITERATŪRA

 

Lea-Goldberg-INSTA

LIJA GOLDBERGAITĖ (לאה גולדברג; LEA GOLDBERG)

(1911–1970)x

x

Janina-Degutytė-INSTA

 JANINA DEGUTYTĖ

  (1928–1997)

x

Lazdynų-Pelėda-instaLAZDYNŲ PELĖDA

 Seserys Sofija (1867–1926) ir Marija (1872–1957) Ivanauskaitėsx

x

Liudvika-Didžiulienė---Žmona-(Nitaitė)-insta LIUDVIKA NITAITĖ-DIDŽIULIENĖ (ŽMONA)

  (1856–1925)

x

x

x

Ugnė-Karvelis-insta

UGNĖ KARVELIS

(1935–2002)

x

x

x

x

MUZIKA IR OPERA

 

Beatričė-Grincevičiūtė-insta

BEATRIČĖ GRINCEVIČIŪTĖ

  (1911–1988)

x

Vladislava-Polovinskaitė-Grigaitienė-insta

VLADISLAVA POLOVINSKAITĖ-GRIGAITIENĖ

(1890–1961)

x

Rakauskaitė-Marijona-insta

MARIJONA RAKAUSKAITĖ

(1892–1975)

x

x

x

x

TEATRAS

   

Ona-Rymaitė-insta

ONA RYMAITĖ

  (1894–1950)

x

Teofilija-Dragūnaitė---Vaičiūnienė-insta  TEOFILIJA DRAGŪNAITĖ-VAIČIŪNIENĖ

  (1899-1995)

x

Kazimiera-Kymantaitė---Gregorauskienė,-Banaitien-instaKAZIMIERA KYMANTAITĖ-GREGORAUSKIENĖ, BANAITIENĖ

(1909–1999)

x

Rūta-Staliliūnaitė-insta

RŪTA STALILIŪNAITĖ

(1938–2011)

x

x

x

x

 

Moterų istorijos pildomos visus metus. Iš viso bus paskelbta 100 istorijų!

Šimtmečio moteris galite rasti ir Instagram (@moteruistorija), ir Facebook (@gap.lt) platformose.

 

- – -

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt

Daugiau apie projektą

Untitled design

atkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb