Istorija/etnografija

roze-sabaliauskieneROŽĖ TAMULEVIČIŪTĖ-SABALIAUSKIENĖ (1901–1987)

Tarsi vaistą varguolių sieloms Rožė Tamulevičiūtė-Sabaliauskienė rinko tautosakos lobyną.

Gilioj Dzūkijoj, bežemių samdinių šeimoje gimusi Rožė nuo mažens troško mokytis. Mama iš paskutiniųjų bandė sudaryti reikiamas sąlygas, tačiau senelis nukirto kaip kirviu: „kam gi mergai mokslas?”. Rožė nepasidavė. Vietoj vyresnės sesers bandydavo prasmukti į pamokas, skaitė knygas, laikraščius ir įsimindavo praktiškai viską, ką išgirsdavo. Fenomenalios atminties ir išskirtinio atkaklumo mergina galiausiai išmoko tiek dainų ir pasakų, kad prireikė 50 metų joms užrašyti.

Rožės gyvenimas nebuvo nei rožinis, nei rožėmis klotas. Ankstyvame amžiuje netekusi abiejų tėvų, ji ne tik patyrė skurdą, bet ir puikiai suvokė, kaip stipriai aplink įsigalėjusi socialinė nelygybė ir patriarchalinės nuostatos. Todėl ir uždainavo. Kaip pati sakė: „dainos priklauso tik varguoliams, juk pono niekas negirdėjo einant ir dainuojant iš lauko. Ponui sarmata dainuoti, nes jis eina nenuvargęs”.

Rožės išsaugota tautosaka nebuvo tik ašaras spaudžianti. Ji mėgo užmiršti pilką kasdienybę ir pašmaikštauti. Todėl sukaupti archyvai kupini meilės dainų, komiškų pasakų ir net anekdotų. Neliko nuskriausta ir gimtojo Puvočių kaimo bendruomenė. Jai Rožė paliko posakį – „ir tu kaip Sabaliauskienė su laikraščiais”.

Tarpukariu Rožė susisiekė su žymiais tautosakos rinkėjais ir užsidegė nauja aistra – visą savo turtą užrašyti. Taip Rožė tapo viena iš daugiausiai prisidėjusių prie to, kad ir dabar galėtume suprasti, kaip gyveno ir kaip jautėsi mūsų protėviai. Vertingiausia laikoma jos tautosakos rinktinė „Atbėga elnias devyniaragis”.

Rožės biografija:
Jokimaitienė, P.; Vėlius, N. Rožės Sabaliauskienės tautosakos ir etnografijos rinktinė „Atbėga elnias devyniaragis”, Vilnius: Vaga, 1986.

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Mikalina-Glemžaitė-

MIKALINA GLEMŽAITĖ (1891–1985)

Kažin, ar nutuoktume, kas yra lietuviškas tautinis kostiumas, jei ne Mikalinos Glemžaitės pastangos jį kurti ir populiarinti.

Mikalina augo Kupiškyje, aštuonių vaikų šeimoje. Kurį laiką mokėsi namuose, vėliau – rusiškoje pradžios mokykloje. Baigusi kursus, dar būdama paaugle pradėjo dirbti kaimo mokytoja. Jausdama mokslo stygių, vasaras ir vakarus po darbo leisdavo papildomuose kursuose. Specializavosi siuvimo ir rankdarbių srityse. Galiausiai net gavo kvietimą dėstyti šiuos dalykus prestižinėje Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijoje bei Žemės ūkio akademijoje (dab. ASU).

Iš tėvų Mikalina perėmė susidomėjimą senąja kaimo kultūra. Dirbdama pedagoginį darbą, ji kartu su studentėmis rinko tautosaką, liaudies ornamentų ir dailės pavyzdžius, organizavo etnografines parodas. Į Mikalinos akiratį pakliuvo ir tautiniai drabužiai – Lietuvoje tuomet jau beveik išnykę ar praradę autentiškumą.

Apvažiavusi Lietuvos kaimus Mikalina surinko didžiulę kolekciją XIX amžiaus liaudiškų audinių pavyzdžių. Persipiešė dar išlikusių autentiškų sijonų, prijuosčių, liemenių raštus. Visa tai sudėjo į gausiai iliustruotas knygeles „Kupiškėnų vestuvininkai” (1936 m.) bei „Lietuvių moterų tautiniai drabužiai” (1939 m.). Taip plačioji visuomenė pirmą kartą gavo galimybę savo akimis pamatyti, kaip gali atrodyti tradicinis tautinis kostiumas: knygelėse pristatomi drabužiai nufotografuoti iš priekio ir nugaros, iš arčiau užfiksuotos jų detalės, raštai.

Knygelėse Mikalina paruošė ir konstrukcinius brėžinius su išsamiais aprašymais – tam, kad kostiumą pasisiūti galėtų kiekvienas norintis. O jei vis tiek kildavo klausimų – autorė konsultavo asmeniškai ir skaitė paskaitas visoje šalyje.

Mikalina-Glemzaite-Kaune-prie-Nemuno_limis.ltL_-e1484739684225Mikalinai rūpėjo, kad lietuviai didžiuotųsi savo istoriniais drabužiais. „Tautinis drabužis pažymi tautos būdą, parodo tautos meną, skirtingą jos kultūrą. <…> Ir kai mes norime ypatingai pagerbti kokią nors šventę, tada rėdomės tautiniais drabužiais”, – rašė ji.

Įdomus straipsnis apie Mikalinos gyvenimą portale „Lietuvos žinios”: „Mikalina Glemžaitė: prie tautinio kostiumo ištakų”

Apie Mikaliną Teresės Jurkuvienės straipsnyje „Mikalinos Glemžaitės indėlis į lietuvių tautinio kostiumo kūrybą: 1930-1960 m.”, Menotyra, 15/3, 2008

Išsami Mikalinos biografija Solveigos Lukminaitės darbe „Mikalina Glemžaitė – mokytoja, kraštotyrininkė, visuomenininkė. XX a. pirmos pusės biografijos atodangos”

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Pranė-Dundulienė-insta

PRANĖ STUKĖNAITĖ-DUNDULIENĖ (1910–1991)

Neatsigręžk atgal, nežiūrėk į šalis, nes jei atsigręši – pavirsi akmeniu“, – taip prof. habil. dr. Pranė Dundulienė, pasitelkusi liaudies pasakų išmintį, pasakojo apie savo gyvenimą.

Gimusi Vilniaus krašte, Pilypų kaime, per gyvenimą Pranė matė visas šešias okupacijas ir vos porą metų gyveno nepriklausomoje Lietuvoje. Lenkintame, rusintame ir visaip kitaip per prievartą draskytame krašte jai labiausiai įstrigo žydintys sodai – tikrieji lietuvių liaudies bažnyčių altoriai.

Įstojusi studijuoti geografijos, vietoj to pradėjo lankyti etnografijos paskaitas. Netrukus dėstytojų dėka pavyko ir pereiti į šias studijas. Baigė jas karo išvakarėse. Dar nenutilus partizaninio karo aidams, pradėjo etnografines ekspedicijas. Vykdydama jas apkeliavo absoliučiai visus Lietuvos kampelius, surinkdama daugiau kaip 40 tūkst. etnografinių eksponatų.

Galimybės tyrinėti ir rašyti apie senovės lietuvių papročius, simboliką, tikėjimus tuo metu buvo ribotos. Visur reikėjo įterpti „perkūnsargius” – Markso ar Lenino citatas, taip pat svyruoti ant siauros atbrailos, kad šie tyrinėjimai nebūtų apkaltinti patriotiškumo skatinimu. Tik Pranės tylus, atkaklus darbas, kaip ji pati sakydavo – šešėliuose, leido nepaisant visų apribojimų tarnauti lietuvos tautai ir išsaugoti dalį unikalaus mūsų paveldo.

Beveik pusę amžiaus Pranė dėstė Vilniaus universitete, tapdama visų Lietuvos studentų, besidominčių etnologija, motina.

2010_dundulieneJuozas Šorys apie Pranę kultūros laikraštyje „Šiaurės Atėnai”

Dokumentinis filmas apie Pranę Dundulienę LRT archyve

Biografinė informacija

1940 m. išspausdintas Pranės straipsnis apie pavasario papročius Vilniaus krašte, kultūros laikraštyje „Šiaurės Atėnai” minint etnologės gimimo šimtmetį

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

PetroneleCesnuleviciute

PETRONĖLĖ ČESNULEVIČIŪTĖ (1925–2011)

Ar žinojai, kad 2018-ieji – ne tik Lietuvos, bet ir Perlojos Respublikos šimtmetis? Unikali nykštukinės valstybės patirtis būtų nuėjusi užmarštin, jei ne Petronėlė Česnulevičiūtė.

Lietuvai dar tik žengiant pirmuosius žingsnius, perlojiškiams (Varėnos raj.) trūko kantrybė. Neapsikentę suirutės ir kaimyninių šalių keliamos grėsmės, jie susikūrė visas savarankiškai valstybei reikalingas institucijas: prezidentą, kariuomenę, teismą, policiją. Respublikos vadovybė rūpinosi gynybos reikalais ir teismo nuosprendžių vykdymu, prižiūrėjo gatvių tvarką ir vandens higieną, rėmė vargingai gyvenančius perlojiškius.

„Savivalda, susikūrusi ir gyvavusi niekam iš šalies nepatariant ir nevadovaujant, buvo, matyt, pats sėkmingiausias Perlojos išradimas tuo metu, kai Lietuva stokojo visokeriopo pastovumo. [...] Savivalda ugdė pilietinę savimonę, ryžtingumą ir pareigos jausmą, – visa tai, ko taip prireikė vėliau, kai Perloja įsijungė į visos Lietuvos valstybės gynimo ir įtvirtinimo kovas”, – knygoje „Kovojanti Perloja” rašė Petronėlė.

Vaikystės vakarus ji praleido klausydamasi tėvo, Perlojos prezidento, prisiminimų. Skaitė knygas apie Lietuvos istoriją ir geografiją. Netrukus jau leisdavosi į diskusijas apie neramumų purtomo gimtojo krašto ir viso pasaulio ateitį. Anksti susidomėjo literatūra – V. Hugo, Šatrijos Raganos, V. Krėvės kūryba. Jautė didžiulį potraukį teatrui, bet bandymas tapti aktore visgi neišdegė – pati pripažino, kad „ne tas charakteris”.

downloadĮvairialypius pomėgius Petronėlė suderino pasirinkusi pedagoginį kelią. Tapusi humanitarinių mokslų daktare, okupacijos metais siekė išsaugoti neiškraipytą istoriją. Todėl rašė – ne tik apie Perloją, bet ir apie lietuvių kalbą, literatūrą, teatrą, sukūrė keletą pjesių. Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tyrėja, net tris dešimtmečius žiniomis dalijosi su Vilniaus universiteto studentais.

Detalus straipsnis apie Perlojos Respubliką portale „Lietuvos žinios”

Trumpa biografinė informacija apie Petronėlę portale Danielius.net

Daugiau informacijos apie Petronėlės gyvenimą ir mokslinę veiklą, jos studentų atsiminimų ieškokite knygoje „Istorijoje ir auditorijoje. Petronėlės Česnulevičiūtės devyniasdešimtmečiui” (VU, 2015).

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Agotė-Saulevičiūtė-Žuraulienė-insta

AGOTĖ SAULEVIČIŪTĖ-ŽURAULIENĖ (1916–2012)

Kiek dainų moki mintinai? 5? 10? Agotė Saulevičiūtė-Žuraulienė mokėjo daugiau nei 600. O kur dar patarlės, mįslės, žaidimai, gamtos garsų pamėgdžiojimai…

Agotė augo gausioje Margionių kaimo (Varėnos raj.) ūkininkų šeimoje. Lenkų valdžiai uždarius lietuvišką mokyklą, keturias klases pabaigusios Agotės mokslai taip ir nutrūko vos prasidėję. Vienuolika vaikų auginantys tėvai neturėjo galimybių tinkamai pasirūpinti gabios, žinių ištroškusios mergaitės išmokslinimu. Užtat ji lavinosi kitaip – per dainas.

Archajiški mamos, močiutės ir kitų kaimo moterų lūpomis skambėję kūriniai lydėjo Agotę nuo pat vaikystės. „Išgirstu, būdavo, naują dainą ir visa užsidegu – trūks plyš turiu ir aš ją išmokt” – pasakojo ji. Ne tik visas įsiminė, bet ir pati ne vieną sukūrė. Dainuodavo visur ir visada: vaidindama vietiniame teatre, linksmindamasi vakaronėse, dirbdama laukuose ar prie verpimo ratelio, dešimtmetį kęsdama tremtį. Dainos suteikdavo jai stiprybės ir padėdavo visomis aplinkybėmis į gyvenimą žvelgti su pozityvumo užtaisu.

Grįžusi iš tremties Agotė įsikūrė Druskininkuose. Įsisuko į meno kolektyvų, buvusių tremtinių ir kitų vietos organizacijų veiklą. Atsitiktinumo dėka 1976 m. susipažino su kraštotyrininku Broniumi Šukiu. Per kelerius bendradarbiavimo metus Agotė iš atminties išdainavo jam šimtus dainų ir ratelių, išpasakojo daugybę autentiškų tautosakos tekstų. Visa tai pavirto knygomis, dainų albumais ir nugulė į Lietuvių tautosakos rankraštyno fondus. Agotės dėka dzūkų tautosakos paveldą pavyko išsaugoti ateities kartoms.

Laidos „Dainų karalienė A. Žuraulienė” įrašas, kuriame kalba ir pati Agotė, skamba jos dainos

Straipsnis „Dzūkų dainų karalienė” portale „Druskonis”

Daugiau informacijos galima rasti Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklalapyje

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Ona-Girčytė-Maksimaitienė-insta

ONA GIRČYTĖ-MAKSIMAITIENĖ (1902–1999)

Kaip atrodo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė? Ona Girčytė-Maksimaitienė žinojo geriausiai. Būtent ji išleido pirmąją sieninį Lietuvos istorijos žemėlapį.

Istorikė pradėjo savo karjerą mokytojaudama. Kaune, Mažeikiuose, Kėdainiuose, Panevėžyje dar galima sutikti buvusių jos mokinių. Tačiau tik sulaukusi garbaus amžiaus galėjo atsidėti moksliniams Lietuvos praeities tyrinėjimams: „Sulaukusi 55 metų amžiaus, užuot išėjusi į pensiją, aš pradėjau naują gyvenimo etapą, kada galėjau atsidėti vien mokslo kūrybai. Juk tai buvo mano svajonė!”

Be polinkio kartografijai ir dešimčių Lietuvai reikšmingų žemėlapių sudarymo, Ona ypatingai domėjosi 1863–1864 m. sukilimu, kurio tyrinėjimas jai pelnė istorijos mokslų kandidatės vardą (dabar: humanitarinių mokslų daktarės). Istorikė detaliai aprašė sukilėlių vyriausybės organizaciją, nuostatas, kovinius veiksmus, nagrinėdama iki tol netyrinėtą archyvinę medžiagą. Onos pasišventimas istorijai buvo toks stiprus, kad net sulaukusi 68 metų ir dėl to atleista iš Mokslo akademijos Istorijos instituto dar ne vienerius metus dirbo be jokio atlygio.

Panevėžiečiams ypač svarbūs moters atlikti jų miesto istorijos tyrinėjimai. Ona netgi nustatė Panevėžio įkūrimo datą – 1503 m. Deja, knyga apie Panevėžio istoriją išvydo pasaulį tik po 21 metus trukusių ir istorikę iškankinusių „taisymų”, t.y. nesibaigiančių sovietinės nomenklatūros bandymų ideologizuoti istoriją. Nepriklausomybės išvakarėse pagaliau surinkti reikalingi pinigai knygos leidybai, bet ir tuomet gyvai prieš akis vykstanti istorija sumaišė istorikės kortas. Pinigai nuvertėjo ir visas procesas dar kartą prasidėjo nuo nulio. Sutrumpintas leidinys galiausiai išleistas 1992 m.

Išsamus A. Astramsko straipsnis apie Onos atliktus Panėvėžio miesto istorijos tyrinėjimus: „Onos Maksimaitienės indėlis tiriant Panevėžio praeitį”

Onos sudarytas LDK žemėlapis

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Čiurlionytė-Jadvyga-insta

JADVYGA ČIURLIONYTĖ (1898-1992)

Už tai, kad iki šių dienų turime tokį turtingą liaudies muzikos lobyną, turėtume būti dėkingi jį išsaugojusiai lietuvių etnomuzikologijos pradininkei Jadvygai Čiurlionytei.

Muzikalioje šeimoje augusi Jadvyga turėjo nepaprastą muzikinį talentą, absoliučią klausą, meninę intuiciją. Prie viso šito pridėkime Berlyno konservatorijos diplomą ir gausime vieną perspektyviausių to meto Lietuvos muzikančių. Deja, moterims, nepaisant jų talentų, prasimušti į vyrų dominuojamą viešąjį muzikinį gyvenimą buvo vargiai įmanoma, tad Jadvygai teko ieškoti kitų būtų save realizuoti.

Kurį laiką pedagogine veikla užsiėmusios moters karjeroje lūžis įvyko tada, kai ją netikėtai priėmė dirbti į Lietuvių tautosakos archyvą. Su lietuvių liaudies muzika ji ryšį užmezgė dar vaikystėje, klausydamasi tėvo ir brolių namuose atliekamų liaudies dainų ir jų melodijų, bet naujasis darbas privertė ją dar labiau praverti akis ir ištempti ausis.

Vykdama į ekspedicijas po visos šalies kaimus, Jadvyga atrado nenusakomą daugybę unikalių, ištisus amžius išgyvenusių melodijų, dainų, sutartinių, instrumentinės muzikos kūrinių. Užmezgusi glaudų santykį su Lietuvos folkloru ir jo atlikėjais, Jadvyga dėjo pastangas mėgindama kuo preciziškiau liaudies kūrybą užrašyti, kuo daugiau jos iššifruoti iš fonografo plokštelių, sukauptų archyvuose, susisteminti ir taip išsaugoti ateities kartoms. Tarp mokslo ir meno vis svyravusi moteris sudarė ir pirmąją lietuvių liaudies melodijų antologiją, atspindėjusią lietuviškų melodijų gausą ir įvairovę skirtinguose etnografiniuose regionuose.

re930059kL.`jpg

Jadvygos darbą Lietuvių tautosakos archyve nutraukė istorinės negandos, tačiau nepaisant okupacijos ji kiek įmanoma tęsė savo misiją. Valstybinėje konservatorijoje įsteigė Liaudies muzikos kabinetą, ilgainiui išaugusį į solidų folkloro tyrimų centrą, publikavo ir redagavo dainų rinktines ir folkloristikos veikalus, iš kurių dar daug metų žinių sėmėsi muzikologai, muzikos kūrėjai, istorikai ir Lietuvoje, ir už jos ribų.

Straipsnis apie Jadvygos folkloristinius darbus

Straipsnis „Jadvyga Čiurlionytė – lietuvių etnomuzikologijos pradinininkė”

Jadvygos parengtas leidinys „Lietuvių liaudies melodijos” (1938 m.)

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

MarijaAndziulyte

MARIJA ANDZIULYTĖ RUGINIENĖ (1896–1973)

Vilkaviškio mokytoja su šveicarišku išsilavinimu. Marija Andziulytė Ruginienė – pirmoji istorijos mokslų daktarė moteris Lietuvoje.

Marijos gyvenimo kelias prasidėjo Vilkaviškio raj., mažame Smalinyčios kaime. Tiek brolį Vincą, tiek pačią Mariją šeima skatino mokytis, tad Marija pradėjo lankyti Vilkaviškyje įkurtą mergaičių gimnaziją. Pabaigus mokyklą ir atėjus karui, mergina išvyko studijuoti į Maskvą, vėliau – į dabartinį Sankt Peterburgą, kur studijavo istoriją ir filologiją. Ten ji susipažino su Vincu Mokylaičiu–Putinu, kuris pasiūlė bei paskatino Mariją vykti į Šveicariją ir studijuoti Friburgo universitete su stipendija. Kartu su keliomis kitomis lietuvėmis, lydimomis V. Mykolaičio–Putino, ji netrukus išvyko į Šveicariją ir pradėjo mokslus. Sulaukusi 27-erių metų, Marija gavo daktarės laipsnį Friburgo universitete, kuriame sėkmingai apgynė savo disertaciją „Apie Žemaičių christianizacijos pradžią.” Netrukus ji grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti istoriją Vilkaviškio „Žiburio” gimnazijoje. Tarp jos mokinių buvo ir Salomėja Nėris.

Vėliau Marija dėstė Kauno ir Ukmergės gimnazijose, tačiau po Antrojo pasaulinio karo mokytoja dirbti nebegalėjo, nes buvo tremtinio žmona. Okupacija sustabdė ir jos mokslinį darbą. Atleista iš mokytojos pareigų, iki pat pensijos Marija buvo paskirta dirbti mokyklos sekretore.

Labai išsamus biografinis straipsnis „Marija Andziulytė-Ruginienė – pirmoji lietuvė istorijos mokslų daktarė” (30-37 psl.)

Mokslinis straipsnis „Pirmosios profesionalios lietuvos istorikės 1918 – 1940 m.” Straipsnyje ne kartą minima ir M. Andziulytė-Ruginienė.

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Stefanija-Glemzaite-instaSTEFANIJA GLEMŽAITĖ (1885–1974)

Stefanija Glemžaitė – asmenybė, savo gyvenime derinusi ir akušerės, ir kraštotyrininkės darbą. Įdomu, kad jie abu buvo savaip susiję. Nėščiosios ir gimdyvės, žinodamos Stefanijos pomėgį rinkti etnografinius daiktus, kartais už suteiktą pagalbą atiduodavo savo senus tautinius kostiumus.

Stefanija gimė Kupiškyje, didelėje valstiečių šeimoje. Kadangi tėvai neišgalėjo vaikus leisti į mokyklą, Stefanija kartu su broliais ir seserimis buvo mokomi rašto ir siuvimo amato, kad vėliau galėtų susirasti darbą. Tačiau Stefanijos gyvenimas pasisuko į kitą pusę. Akušerės darbą ji pradėjo 1919 m., kai, būdama 34-erių, Sankt Peterburge baigė akušerijos mokyklą ir grįžo į Kupiškį dirbti pagal specialybę. Kupišky je, tėvų namuose Stefanija įrengė penkių lovų butą gimdyvėms, kurie tapo pirmaisiais gimdymo namais mieste. Akušere dirbo iki pensijos. Tuo pačiu metu rinko etnografinius eksponatus, užrašinėjo tautosaką, įdainavo daugiau kaip 200 liaudies dainų, sutartinių. Kupiškio ir kitiems Lietuvos muziejams atidavė per 6 tūkst. eksponatų.

Nuotraukoje kairėje Stefanija Glemžaitė 1957 metais (nuotraukos šaltinis: Lietuvių tautosakos rankraštyno fototeka Lietuvių literatūros ir tautosakos institute)

Straipsnis apie S. Glemžaitę portale „Kupiškėnų mintys”

Kupiškio etnografijos muziejuje saugoma daugybė seserų Glemžaičių surinktų eksponatų

 

- – -

 

 

GRĮŽTI Į VISŲ MOTERŲ, KŪRUSIŲ LIETUVĄ, SĄRAŠĄ

 

- – -

 

Piešiniai – Akvilės Malukienės Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt

 

Untitled design

atkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb