Medicina

Barbora-Burbaitė-insta

BARBORA BURBAITĖ – EIDUKEVIČIENĖ (1867 – 1939)

„Virgo doctissima” (mokyčiausia mergina) – būtent toks prierašas puošė Barboros Burbaitės-Eidukevičienės diplomą. Ji buvo pirmoji moteris Lietuvoje, įgijusi aukštąjį medicinos išsilavinimą, kurį gavo Ciuricho universitete. Barbora gimė Biržų rajone, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mokėsi Vilniaus mergaičių gimnazijoje, kurią baigusi įstojo į Ciuricho universitetą Šveicarijoje. Būdama 20-ies, ji jau turėjo medicinos chirurgijos daktaro vardą, tačiau grįžti ir užsiimti gydytojos veikla Lietuvoje negalėjo, nes Rusijos imperijos įstatymai neleido moterims dirbti gydytojomis. Todėl Barbora išvyko į Vokietiją ir ten praleido aštuonerius metus, specializavosi kaip okulistė.

1900 m., kai įstatymai tapo liberalesni, Barbora grįžo į Vilnių ir pradėjo savo darbus. Tuo metu ji buvo viena iš septynių tuo metu Vilniuje praktikavusių moterų gydytojų. Būdama dosni ir jautri kitų vargui, Barbora priimdavo pacientus ir nemokamai, o jei kurie atvykdavo iš tolesnių kaimų – kartais net priglausdavo savo namuose.

Tuo pat metu gydytoja užsiėmė ir visuomenine veikla – rėmė tautinio atgimimo judėjimą, žavėjosi socialdemokratinėmis idėjomis (jos kabinetas netrukus tapo ir kairiųjų aktyvistų posėdžių vieta), rūpinosi politiniais kaliniais. Sulaukusi 54-erių, ji persikėlė į Šaulius ir toliau dirbo gydytoja. Ten Barbora tapo ir darbininkų laikraščio redaktore, kuris, apkaltintas streiko organizavimu, buvo uždarytas, o ji pati kartu su kitais redaktoriais pasodinta į kalėjimą. Lietuvai pasikeitus politiniais kaliniais su Sovietų Sąjunga, vėliau išvyko į Maskvą, paskui – į Baltarusiją. Stalininio teroro metais buvo suimta ir sušaudyta.

Daugiau informacijos: Butkuvienė, Anelė. Garsios Lietuvos moterys. Baltos lankos: 2008, p. 255-263

 

- – -

 

GRĮŽTI Į VISŲ SRIČIŲ SĄRAŠĄ

 

- – -

Piešiniai – Akvilės Malukienės

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt

Untitled designatkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb