Pasipriešinimas

Bbortkevicieneinsta

FELICIJA BORTKEVIČIENĖ (1873–1945)

Maištininkė, feministė, knygnešė, politikė, leidėja. Ir tai net ne visi žodžiai, kuriais galėtume apibūdinti Feliciją Bortkevičienę (1873–1945).

Ši Lietuvos istorijai svarbi moteris gimė liberalioje bajorų šeimoje, Panevėžio raj. esančiame Linkaučių dvare. Pradžioje Felicija buvo mokoma namuose, tačiau vėliau lankė Kauno mergaičių gimnaziją. Tvirtas Felicijos charakteris pasireiškė jau tada. Kartu su kitomis mergaitėmis atsisakiusi eiti melstis į cerkvę, Felicija buvo pašalinta iš gimnazijos kaip viena iš streiko organizatorių. Mokslus tęsė Vilniaus gimnazijoje, kur buvo priimta su sąlyga, kad neorganizuos maišto. Ją baigusi, išvyko į Varšuvą studijuoti istorijos ir prancūzų kalbos slaptuose moterų kursuose. Vėliau persikėlė gyventi į Vilnių, o čia pradėjo aktyvų visuomeninį gyvenimą.

Nors augo lenkiškai kalbančioje šeimoje, Felicijai ir jos artimiesiems lietuvybė buvo svarbi. Felicija domėjosi 1863 m. sukilimu, lietuvių išsivadavimo judėjimu, knygnešiais. Atvykusi į Vilnių, privačiai mokėsi lietuvių kalbos. Pamažu Felicija įsiliejo į Vilniaus inteligentų būrelį ir perėmė tautinio atgimimo idėjas. Ji tapo pirmąja moterimi, priimta į lietuvybę skatinusią „Dvylikos Vilniaus apaštalų” grupę. Bortkevičių namai pamažu tapo inteligentų traukos centru, čia pradėtas organizuoti ir moterų judėjimas, kurio viena iš pradininkių buvo Felicija. Moteris taip pat pradėjo platinti draudžiamą lietuvišką literatūrą, turėjo slaptus knygų sandėlius, rūpinosi spaudos gabenimu į Vilnių. Ji aktyviai dalyvavo visuomeninėse, labdaros organizacijose, partijų veikloje, pasižymėjo Didžiajame Vilniaus Seime. Ilgą laiką dirbo skirtingų lietuviškų laikraščių leidėja, redaktore, dėl cenzūros nepaisymo buvo ne kartą areštuota ir kalinta. Išrinkta į Steigiamąjį Seimą, tapo viena pirmųjų moterų parlamentarių Lietuvoje, o 1926 m. buvo viena iš dviejų moterų (kita – G. Petkevičaitė-Bitė), kandidatavusių į Prezidento postą.

Straipsnis apie F. Bortkevičienės gyvenimą „Jai buvo lemta būti tarp „dvylikos Vilniaus apaštalų” portale „Tapati”

Straipsnis „Nepriklausomybės sąsiuviniai. Nepriklausomybės punktyras Felicijos Bortkevičienės biografijoje” LRT.lt portale