Teisė

Liuda-Vienožinskaitė-Purėnienė-insta

LIUDA VIENOŽINSKAITĖ-PURĖNIENĖ (1884–1972)

Ar caro valdžia tokia silpna, kad jai pavojinga aštuntos klasės gimnazistė? Taip iš kalėjimo kameros Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė kreipėsi į gubernatorių. Po šio laiškelio Liudai pasiūlyta laisvė – jei tik pažadės nemaištauti. Nepažadėjo. Ir maištavo ne tik prieš carinę valdžią, bet ir prieš to meto įsitikinimus, kaip elgtis ir ko siekti turi moteris.

Mergina tik gudrumu pasiekė, kad kartu su broliais būtų leidžiama į mokyklą, o vėliau, slapta išlaikiusi egzaminus, – į gimnaziją. Gauti tokį išsilavinimą ne bajoraitei merginai tuo metu buvo beveik neįmanoma. Bet Liuda nei mokslais, nei geriausiais pažymiais neapsiribojo, norėjau daugiau – lygybės! Grįžusi atostogų įtikino net savo pačios tėvų ūkyje dirbančius valstiečius nedirbti ilgiau nei 8 val. per dieną. Kitą vasarą jau plėšė caro portretus nuo sienų ir tikrino kalėjimo kameras. Galiausiai praleido pro ausis visas pašaipas, esą moteriai čia ne vieta, ir tapo juriste bei ilgainiui – pirmąja advokate Lietuvoje. Ši specialybė leido jai tikslingai ir efektyviai kovoti už moterų teises, pro bono ginti politinius kalinius ir visus, patyrusius neteisybę. Už įsikarščiavimą advokataujant teismuose jai ne kartą rašytas papeikimas.

Savo žinias ir užsidegimą Liuda perkėlė ir į politiką – dalyvavo Steigiamajame Seime, kur, nepaisant kai kurių nepasitenkinimo, rėžė sveikinimo kalbą. Vėliau tris kartus išrinkta į LR Seimą teikė svarbius įstatymų projektus, tarp jų ir amnestijos, ištuokos, gynė moterų teisę auginti vaiką ne santuokoje ir t.t.

Po politinio perversmo, o vėliau ir okupacijos, netekusi galimybės dalyvauti politiniame gyvenime ir sekama represinių struktūrų, ji ir toliau dirbo advokate.

Išsamus straipsnis apie Liudos gyvenimą portale „Respublika”

Reportažas apie L. Vienožinskaitės-Purėnienės gyvenimą LRT laidoje „Požiūris” (žiūrėti nuo 22 min.):

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Jackevičaitė-insta

ELENA JACKEVIČAITĖ (1895 – 1976)

Neįstojo į agronomiją, metė matematiką, bet kai atrado teisės mokslus – suprato, kad tai pašaukimas. Elena Jackevičaitė – pirmoji Lietuvos teisėja moteris.

Su savo pašaukimu turbūt neprasilenkiau“, – taip apie savo darbą kalbėjo Elena. Ji gimė Rokiškio raj., dvarininkų šeimoje, tad turėjo galimybę gauti gerą išsilavinimą. Tačiau teisininke ji tapo beveik atsitiktinumo dėka. Tuo metu carinėje Rusijoje universitetai moterims vis dar buvo neprieinami, tad joms tekdavo rinktis alternatyvą – aukštuosius moterų kursus. Iš pradžių norėjusi studijuoti agronomiją, būsimoji teisininkė nebuvo priimta mokytis dėl vietų stygiaus, tad įstojo į matematikos kursus. Kaip teigė pati Elena, „matematikos mokslas man nepatiko ir mane stačiai slėgti slėgė“, todėl, išbuvusi ten pusantro mėnesio, nusprendė pereiti į teisės studijas. Tą padaryti ji suspėjo per plauką: „aš paskutinę dieną ir net paskutinę valandą padaviau juridinio fakulteto dekanui prašymą įskaityti mane į juridinio fakulteto studenčių skaičių“, – interviu teigė Elena, tvirtinusi, kad šio sprendimo ji niekad nesigailėjo.

Laikinai teisėjos darbą Elena pradėjo dirbti 1923 m. Kaune, būdama 28-erių, o 1926 m. jau buvo patvirtinta kaip nuolatinė teisėja. 1930 m. ji tęsė savo darbą Marijampolėje. Tuo metu moteris teisėja buvo retas atvejis ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Kitose Baltijos šalyse tuo laiku nebuvo nė vienos teisėjos moters. „Lietuva šiuo atveju yra pažangumo pavyzdys kitoms valstybėms“, – tvirtino Elena.

elena-jackevicaite-71205108

Iš 1932 m. žurnalo „Moteris” paimtas interviu su E. Jackevičaite

O čia yra ir pats originalus interviu žurnale „Moteris” (1932 m. nr. 6, 88 psl.)

 

 

 

 

 

 

- – -

 

GRĮŽTI Į VISŲ MOTERŲ, KŪRUSIŲ LIETUVĄ, SĄRAŠĄ

 

- – -

Piešiniai – Akvilės Malukienės

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt

 

Untitled designatkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb