Naujiena

2013 09 20 - Projektas „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“

Pradėjome įgyvendinti projektą „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“. Juo sieksime stiprinti sąveikiniu požiūriu pagrįstą lyčių lygybės diskursą ir advokatavimo kompetencijas moterų žmogaus teisių klausimais.

Projekto metu bus gilinimos NVO žinios apie nediskriminavimą, žmogaus teises, įskaitant įvairių tapatybės aspektų sąveikas, stiprinami praktiniai NVO gebėjimai advokatavimo moterų teisių klausimais srityje. Be to, imamasi priemonių moterų įgalinimu ir pagarba įvairovei pagrįsto viešo diskurso formavimui, stiprinamos pilietinės visuomenės įtaka teisėkūros ir politinėms iniciatyvoms bei plėtojama dvišalės partnerystė.

Viena esminių projekto veiklų bus alternatyvios CEDAW atskaitos rengimas ir pristatymas Komitetui Ženevoje. Rengiant ją, sieksime moterų situaciją apžvelgti įvertinus lyties sąveikas su kitais tapatybės aspektais (amžiumi, lytine orientacija, sveikata, etniškumu ir t.t.).

Projektą įgyvendinsime bendradarbiaudami su Norvegijos nevyriausybine organizacija KUN Center for Gender Equality.

Projektą remia EEA Grants, NVO Programa Lietuvoje.

EEA_color_logo