Naujiena

2021 03 31 - Skirkite 1,2% lyčių lygybei

*nedovanosim, ne mūsų darbas. Mes užsiimsim švietimu apie lygias galimybes.

Tiesa ta – negalime pažadėti, kad Lietuvoje kaip sniegas ištirps lyčių stereotipai, baigsis seksualinis priekabiavimas, visi tėčiai aktyviai dalyvaus savo vaikų auklėjime ir kurs su jais kokybišką ryšį, o valdžia darys viską, kad neliktų diskriminacijos.

Visgi nuo 2003 m. mūsų organizacija jau gerokai pratašė akmenį ir daugybėje sričių matome savo darbų poveikį keliant anksčiau mažai kam suprantamus lygių galimybių klausimus: nepakankamą moterų reprezentaciją istorinėje atmintyje, smurtą artimoje aplinkoje kaip lyčių lygybės problemą, vyriškumo normų kaitą, vertikalią ir horizontalią lyčių segregaciją darbo rinkoje ir kt.

Mes nenukeliame kačiukų tupinčių aukštuose medžiuose, bet siekiame sisteminių pokyčių.

Prašome jūsų jungtis prie pokyčio ir SKIRTI MUMS 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) arba tiesiogiai mus paremti. Parama įgalina mus ne tik išgyventi kaip organizacijai, bet ir be proto motyvuoja. Detalesnė informacija apie paramos skyrimą čia.

Ką veiksime su šiais metais gauta parama?

  • Yra temų, kurios audrina visuomenę, yra temų, kurios per dažnai užmirštamos. Mes siekiame išryškinti tai, kas lieka nematoma. Būtent nematomomis dažnai tampa moterys su negalia, kurios atsiduria dviejų pažeidžiamumų sankirtoje – negalios ir lyties. Projekto metu dirbsime su aktyviomis moterimis Panevėžyje ir Tauragėje, suteikdamos paramą imtis aktyvios savo interesų advokacijos bei su nevyriausybinėmis organizacijomis – negalios klausimais dirbančiomis geriau suprasti moterų teisių klausimus, o su moterų teises ginančiomis – atliepti į moterų su negalia poreikius. Taip pat garsiai kelsime šiuos klausimus viešojoje erdvėje. Apie tai, kodėl svarbu kalbėti būtent apie moteris su negalia galite daugiau sužinoti čia. Apie projektą, iš dalies remiamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, daugiau čia.
  • Taip pat kalbėsime ir apie kitas su lyčių lygybe susijusias temas, kad organizacija pulsuotų ne tik kruopščiai suplanuotais projektais, bet galėtume reaguoti į čia ir dabar aktualius klausimus.

Ką nuveikėme su 2020 m. gauta parama?

  • 15 knygų „Moterys, kūrusios Lietuvą” buvo išsiųstos į Lietuvos centrus, pašalius ir ten įsikūrusias BIBLIOTEKAS: Vilniaus m. sav. centrinę, Panevėžio apskrities Gabirelės Petkevičaitės-Bitės, Neringos sav. Viktoro Miliūno, Molėtų r. sav., Šiaurių apskr. Povilo Višinskio, Lentvario, Vyžuonių, Užpalių, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, Vilniaus Taikos progimnazijos, Vilniaus Užupio gimnazijos, Vilniaus Simono Stanevičiaus Progimnazijos, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ir Riešės gimnazijos. Bibliotekos atrinktos paskelbus mūsų Facebook paskyroje kvietimą siūlyti, kokios bibliotekos lentynoje ši mūsų išleista knyga turėtų atsidurti.
  • Taip pat gauta parama naudota įgyvendinant projektą „PARENT: vyriškumo normų kaita įsitraukiant į atsakingą tėvystę”. Projekto idėja – smurto artimoje aplinkoje mažinimas puoselėjant vyrų tėvystės įgūdžius. Įgyvendinant jį apie įtraukią tėvystę informuota ne tik visuomenė, bet ir konkrečios specialistų, dirbančių su šeimomis, grupės, pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo specialistės ir specialistai. Kviečiame susipažinti su leidiniu šia tema. Daugiau apie projektą čia. Projektą iš dalies finansavo Europos Komisija.