Projektas

ARTgora. Kūrybinės industrijos lygybei Baltijos regione skatinti

Projekto trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis

Projekto tikslas: Sumažinti diskriminaciją ir įgalinti moteris kūrybinių industrijų srityse, taip siekiant priartėti prie Darnaus Vystymosi Tikslų 2030.

Projekto uždaviniai:

1. Suburti suinteresuotas šalis iš Baltijos Jūros ir Rytų Partnerystės regionų, siekiant dalintis patirtimi ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą sprendžiant kylančias bendras problemas per meną bei kultūrą.

2. Didinti informuotumą apie kultūros vaidmenį skatinant lyčių lygybę ir dalintis įvairia gerąja praktika apie šios problemos sprendimo būdus tiksliniuose regionuose.

3. Kurti ir generuoti novatoriškus sprendimus bei projektų idėjas potencialiam regioniniam bendradarbiavimui

Pagrindinės projekto įgyvendinamos veiklos:

1. Dalinimasis gerąja praktika ir jos užtikrinimas kūrybinėse industrijose, kuri skatina lyčių lygybę ir mažina atskirtį.
2. Regioninio forumo Rygoje 2019 m. balandžio 10–12 d. organizavimas, įtraukiant partneres šalis, suinteresuotas skleisti lyčių lygybę per meną bei kultūrinę veiklą.
3. Didinti visuomenės informuotumą per įvairias garsines bei vaizdines priemones, įskaitant skaitmeninio formato serijas Talk Real | Art Real bei internetinius leidinius.

Projekto partneriai: Nacionalinis pasaulio kultūrų muziejus (Švedija), Tartu universitetas (Estija), Rygos technikos universitetas (Latvija), SocLab Fondas (Lenkija), Taso Fondas (Gruzija), Poruch (Ukraina), European Alternatives (Vokietija).

Projektą finansuoja Švedijos Institutas, įgyvendindamas Baltijos Jūros regiono bendradarbiavimo programą.

with the support of