Projektas

Drąsa – kalbėti, aistra – gyventi

Knyga „Drąsa – kalbėti, aistra – gyventi” – tai kolektyvinio darbo rezultatas, suvienijęs skirtingų kartų moteris. Sumanymas išleisti autentiškais pasakojimais pagrįstą knygą apie homoseksualių, biseksualių ir translyčių (LBT) moterų patirtis Lygių galimybių plėtros centro kolektyvui gimė prieš kelerius metus. Tačiau jo įgyvendinimas nebuvo lengvas – sunku buvo rasti projekto rėmėjų, užtruko ir interviu rinkimo procesas, nes nebuvo paprasta prakalbinti tas, kurios priverstos slėpti savo patirtis.

Knygoje sudėti dvidešimt penkių Lietuvoje gyvenančių LBT moterų pasakojimai. Tai skirtingo amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties moterys, kurias, nepaisant visų likimo vingių, sieja viena bendra patirtis – kaip būti, mylėti ir išlikti savimi homofobiškoje visuomenėje.

Knygoje pateikti pasakojimai buvo renkami 2003 metų vasarą ir 2007 metų sausio-gegužės mėnesiais. Norėjome įamžinti ir lesbiečių motinų pamąstymus, tačiau nepavyko rasti tiek pašnekovių, kad būtų buvę galima suformuoti atskirą skyrių knygoje. Dėkojame toms, kurios sutiko pasidalyti savo patirtimi. Jų pasakojimus pasiliekame kitam projektui, kurį, jei aplinkybės bus palankios, skirsime motinoms.

Knygoje cituojamų moterų vardai išgalvoti, tačiau amžius nurodytas – tikras. Skaitydami rasite ir Laimio pasakojimus. Tai transseksualaus asmens liudijimai – atviri, skaudūs ir dekonstruojantys primityvias tapatybės sampratas – kaip ir kitų čia sudėtų herojų mintys apie gyvenimo pamokas ir išlikimo strategijas.

Rašant knygą, nebuvo siekiama pateikti vientisą naratyvą ir tuo būdu papasakoti savitą jos/jo istoriją. Projekto dalyvių mintys ir pasisakymai yra sugrupuoti į atskirus skyrius, kuriuose kalbama apie skirtingus gyvenimo aspektus, pradedant vaikystės atsiminimais ir baigiant dabartinės situacijos apmąstymais. Tokia knygos struktūra, viena vertus, padeda pajusti visuomenine stigma paženklintų patirčių bendrumą, bet tuo pačiu išryškina kiekvienos asmenybės skirtumus, kuriuos sąlygoja tiek psichologinis individualumas, tiek socialinės aplinkos savitumai.

Tai pirmasis bandymas Lietuvoje suteikti erdvę autentiškiems lesbiečių, biseksualių ir trasseksualaus asmens pasakojimams. Tikimės, kad vienai skaitytojų daliai šios istorijos padės geriau suprasti tas/tuos, kurie visuomenėje yra nepagrįstai atstumti. Kita gi dalis įgis daugiau drąsos kalbėti apie save ir ryžtingiau ginti savo žmogaus teises. Būtų puiku, jei ši knyga įžiebtų aistrą gyventi visuomenėje be homofobinių prietarų.

Knygos rengimą ir išleidimą parėmė fondas Mama Cash (Olandija), Atviros visuomenės institutas (Niujorkas) ir moterų tinklas East-West-Women network.