Projektas

GenderStrat 4 Equality

Lygių galimybių plėtros centras dalyvauja Erasmus+ Strateginės Partnerystės projekte kartu su Austrija, Kroatija ir Islandija.

Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad lyčių lygybė yra lavinama visose jos veiklose. Naujos programos periodu 2014-2020 metais, lygios galimybės, nediskriminacija ir lygybė tarp vyrų ir moterų vaidina svarbią rolę.

Projekto tikslas – harmonizuoti, įdiegti ir išplatinti Europos kokybės standartus taikomus lyčių lygybės mokymuose.  Viso organizuojami penki susitikimai partnerių šalyse, kurių metu bus sudarytas kokybės standartų katalogas lyčių lygybės mokymams ir lyčių lygybės instruktoriams skirtas mokymo planas.

 

Projekto trukmė: 2014 rugsėjis – 2016 rugpjūtis