Projektas

Įvairovė, lygybė… veiksmas!

Pagrindinis projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojančią įvairialypę diskriminaciją bei sutelkti bendras pastangas jai įveikti. 2006 m. pabaigoje pradėtu vykdyti plataus masto projektu, buvo prisidedama prie 2007 metų – Europos lygių galimybių metų visiems – paminėjimo ir priemonių įgyvendinimo.
Pagrindinės projekto veiklos:

  • Filmų festivalis žmogaus teisių tema;
  • Viešoji kampanija prieš diskriminaciją;
  • Seminarai nevyriausybinėms organizacijoms, teisininkams, profesinių sąjungų nariams bei savivaldybių ir bendruomenių atstovams.
  • Leidinys „Lygios galimybės visiems”.

Projektą vykdė Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centru.

Projektą rėmė Europos Sąjunga, dalinai finansavo Lietuvos Respublika.