Projektas

Kompleksinės integracijos politikos link: Tarpkultūrinių kompetencijų ir institucinio bendradarbiavimo plėtojimas

Projekto tikslas – didinti migracijos ir trečiųjų šalių piliečių (TŠP) integracijos politikos vykdytojų (plačiąja prasme) įvairovės valdymo žinias, tarpkultūrinę kompetenciją ir stiprinti įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą, skatinančią veiksmingesnę trečiųjų šalių piliečių integraciją.

Projekto metu vykdomi mokymų imigracijos ir TŠP integracijos politikos vykdytojams, darbuotojams ir specialistams, dirbantiems su TŠP integracija susijusiose srityse tarpkultūrinės kompetencijos didinimo, gebėjimų stiprinimo ir įvairovės valdymo klausimais. Taip pat organizuojami sektoriniai susitikimai ir konsultacijos su institucijų, savo darbe susiduriančių su migracijos politikos aktualijomis, atstovais. Šių konsultacijų tikslas – nustatyti TŠP integracijos politikos koordinavimui kylančius iššūkius ir identifikuoti veiksmingesniam darbui būtinas kompetencijas ir turimas prielaidas.

Didinant specialistams skirtos informacijos sklaidą, jau trečius metus sėkmingai veikia internetinė svetainė www.mipas.lt, kurioje nuolat atnaujinama su migracijos ir TŠP integracijos priemonĖmis susijusi informacija. Čia veikia ir virtualus konsultavimas – FORUMAS, kuriame, atsakant į specialistams aktualius klausimus, nagrinėjamos su TŠP integracijos priemonių įgyvendinimu susijusios problemos.

Projektas įgyvendinamas kartu su socialinės partnerystės fondu Magnum bonum pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečiu integracijai 2012 m. metinę programą. Projekto numeris: EIF/2012/6/09/PG/1.

EIF