Projektas

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMAS: NUO IDĖJOS PRIE VEIKSMO

Projekto tikslas – parengti 45 lyčių lygybės specialistus, suteikti jiems teisinių ir teorinių žinių lygių galimybių klausimais bei supažindinti su praktiniais metodais, leidžiančiais integruoti lyčių lygybės aspektą savo kompetencijos srityse valstybės institucijose.

Tikslinės grupė: valstybės tarnautojai ir Seimo komitetų biurų personalas.

Projekto veiklos:

  • Surengtas 5 mokomųjų seminarų ciklas, skirtas valstybės tarnautojams;
  • Įgyvendintos 6 pilotinės lyčių lygybės aspekto integravimo analizės (naudojant skandinavišką 3R metodą) valstybiniame sektoriuje, konkrečiose projekto dalyvių atstovaujamose institucijose;
  • Išleistas lyčių lygybės politikos įgyvendinimo vadovas “Lyčių aspekto integravimas į biudžetą” valstybės sektoriuje dirbantiems tarnautojams (tiražas 1500 vnt.);
  • Sukurta ir išleista dalomoji projekto medžiaga: kalendoriai (tiražas 1500 vnt.); laikrodžiai su lyčių lygybės šūkiais (tiražas 340 vnt.);
  • 2008 m. spalio 20 d. surengta vienos dienos pirmoji Lietuvoje nacionalinė konferencija lyčių aspekto integravimo į biudžetą ir kitų lyčių aspekto integravimo strategijos klausimais;
  • Sukurtas neoficialus tarpinstitucinis projekto metu parengtų lyčių lygybės ekspertų tinklas.

Projektą įgyvendino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centras.

Projektas finansuojamas pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013).