Projektas

Mano mokinys užsienietis

Projektu siekiama didinti Lietuvos švietimo bendruomenės tarpkultūrines kompetencijas ir įvairovės valdymo gebėjimus, siekiant užtikrinti mokinių, trečiųjų šalių piliečių, integraciją. Taip pat sukurti sąlygas mokyklų personalui gauti integracijos procesą užtikrinančią informaciją ir skleisti gerąją darbo su mokiniais, trečiųjų šalių piliečiais, patirtį, bei sustiprinti švietimo politikos kūrėjų, tarnautojų ir kitų susijusių asmenų pritarimą trečiųjų šalių piliečių integracijai. Projektas įgyvendintas 2011-2012 m.

Projekto veiklos:

 • Mokymai:
  • Mokymai mokyklų, kuriose mokosi trečiųjų šalių piliečiai, vadovams ir mokytojams.
  • Mokymų, skirtų mokyklų, kuriose mokosi trečiųjų šalių mokiniai, pagalbą mokiniui teikiantiems specialistams programos rengimas.
  • Mokymai mokyklų, kuriose mokosi trečiųjų šalių piliečiai, specialistams, teikiantiems pagalbą mokiniui.
  • Mokymai vietos bendruomenėse, kuriose gyvena trečiųjų šalių mokiniai, socialinę ir integracinę pagalbą teikiantiems specialistams.
 • Internetinis interaktyvus tinklalapis „Mano mokinys – užsienietis”:
  • Virtuali konsultavimo tarnyba;
  • Interaktyvus forumas;
  • Gerosios patirties vitrina.
 • Straipsniai žiniasklaidoje mokinių, trečiųjų šalių piliečių, integracijos klausimais.
 • Socialinė televizijos reklama „Imigracija ir mokykla“.
 • Konferencija

Projekto partneris: Švietimo kokybės asociacija. Projektas finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2010 m. metinę programą.