Projektas

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Projektu siekiama sukurti kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą – Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platformą, kuri apimtų, skatintų ir palengvintų efektyvesnį tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai įvairiose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse dirbančių kompetentingų valstybinių ir mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotų grupių bei asmenų dialogą per glaudų tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą.

Projekte siekiama sukurti infrastruktūrą, apimančią kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo sistemą trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo procesuose, atliekant mokslinius ir kitokio pobūdžio tyrimus skirtingose trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, informuojant politikos kūrėjus ir vykdytojus apie imigrantų iš ne ES šalių integracijos procesus, ir kt.

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma, susidedanti iš 2 pagrindinių bendradarbiavimą skatinančių elementų – darbinių seminarų/forumo ir tinklalapio – yra atvira visoms kompetentingoms institucijoms (jų atstovams) ir kitoms suinteresuotoms šalims. Seminarų dalyviai ir svetainės lankytojai gali stebėti ir reaguoti į skirtingų institucijų politines, visuomenines, mokslines ir kitokio pobūdžio veiklas, dalytis gerąja patirtimi, ieškoti projektų partnerių ir finansavimo, sužinoti nacionalinio bei vietinio lygmens naujienas trečiųjų šalių piliečių integracijos srityse ir palaikyti dialogą su integracijos proceso dalyviais. Galiausiai, bus sukurta erdvė tolimesniam bendradarbiavimui: imigrantų integracijos politikos prioritetų ir nevyriausybinių bei kitų organizacijų kuriamos trečiųjų šalių piliečių integracijos įgyvendinimo infrastruktūros sugretinimui.

Projektą įgyvendino Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas kartu su Lygių galimybių plėtros centru. Projektą finansavo Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.