Projektas

Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio lygių galimybių principo įgyvendinimo

Šis projektas, kuriuo buvo siekiama informuoti visuomenę ir diegti nepakantumą diskriminacijos dėl lyties apraiškoms, buvo įtrauktas į trisdešimtuką geriausiųjų ES viešinimo projektų. 2006-2007 m. vykdomos veiklos skatino socialinį dialogą įvairių atskirties grupių diskriminacijos prevencijos klausimais, keitė stereotipinį požiūrį į moteris ir vyrus vei kitas socialines grupes.

Kiti projekto tikslai:

 • Didinti moterų motyvaciją ir konkurencingumą dalyvaujant darbo rinkoje;
 • Skatinti vyrus prisiimti lygiavertę moterims atsakomybę už vaikus, ir tuo būdu keisti darbdavių požiūrį į moteris kaip „rizikingą“, „nepatraukią“ darbo jėgą;
 • Motyvuoti darbdavius diegti lankstesnes darbo organizavimo formas, suteikiančias galimybes tiek moterims, tiek vyrams derinti šeimos ir profesines pareigas;
 • Skatinti socialinę politiką, padedančią derinti privatų ir profesinį gyvenimą.

Projekto veiklos:

 • Mokymai lyčių lygybės ir lygių galimybių klausimais: daugiau informacijos;
 • Mokslinis tyrimas;
 • Viešoji informacinė kampanija;
 • Mokomųjų TV laidų ir reportažų ciklas;
 • Straipsniai populiarioje spaudoje;
 • Momentinės visuomenės apklausos lyčių lygybės užimtumo srityje problematikos klausimais.

Tikslinės grupės:

 • Darbdaviai;
 • Profesinių sąjungų atstovai;
 • Lietuvos darbo rinkos institucijų atstovai;
 • Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos darbuotojai;
 • Asmenys, formuojantys socialinę ir užimtumo politiką;
 • Moterys grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės pertraukos;
 • Vyresnio amžiaus moterys.

Projektą koordinavo Kauno moters užimtumo informacijos centras: Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centras.

Projektą rėmė Lietuvos Respublika, projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.