Projektas

Partnerystė geram valdymui

Projekto tikslas – skatinti gerą valdymą ir padidinti moterų dalyvavimą Moldovos kaimo bendruomenėse. Jo metu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Moldovos viešojo administravimo sektorių, perimti geras praktikas bendruomenės vystymo ir gero valdymo srityse.

Projekto tiksline grupe pasirinktos jaunos moterys, nes Moldovoje jos yra silpnai atstovaujamos vietiniuose ir nacionaliniuose rinkimuose, mažai įsitraukia į socialinį, politinį ir ekonominį bendruomenės gyvenimą. Projekto vykdymo laikotarpiu Moldovos merėms ir kitoms vietinės valdžios atstovėms vedami mokomieji kursai gero valdymo ir lyderystės temomis. Taip pat rengiama publikacija „Valdžios aritmetika”, kurioje bus pateikti visi duomenys apie vyrų ir moterų dalyvavimą Moldovos valdžios sektoriuje. Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Moldovos valdžioje esančių moterų, bus surengtas 6 atstovių iš Moldovos vizitas Lietuvoje.

Projektą finansuoja LR Užsienio reikalų ministerija.

Įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras kartu su Center Partnership for Development iš Moldovos.

vystomasis