Projektas

Rūpintis yra vyriška: vyriškumo normų kaita ankstyvajame ugdyme

Projekto trukmė: 2021 m. vasario mėn. – 2023 m. vasario mėn.

Projekto tikslas - keisti lyčių stereotipus ir plėsti vyriškumo normas ankstyvajame ugdyme, suvokiant rūpestingumą kaip vieną iš savybių, praturtinančių vyriškumo sampratą.

Įgyvendinamos veiklos:

1. Tyrimai, skirti išanalizuoti esamą situaciją projekte dalyvaujančių šalių ankstyvajame ugdyme, įskaitant ir interviu bei diskusijų grupes su darželių auklėtojais, pradinių klasių mokytojais bei ankstyvojo ugdymo ekspertais.

2. Metodinės ankstyvojo ugdymo medžiagos, skatinančios keisti lyčių stereotipus, išplečiant vyriškumo sampratą, darželių auklėtojams ir mokytojams parengimas.

3. Informacinio vadovo, kuriame pateikiamos geriausios praktikos pavyzdžiai, atliktų analizių rezultatai, mokymų medžiaga ir kita medžiaga, reikalinga ankstyvojo ugdymo pedagogams, siekiantiems keisti lyčių stereotipus.

4. Mokymai darželių auklėtojams bei pradinių klasių mokytojams bei e-mokymų platformos savarankiškam kvalifikacijos kėlimui parengimas.

5.Sąmoningumo ir viešinimo kampanijos.

6. Rekomendacijų pedagogams, tėvams, politikos formuotojams ir visuomenei parengimas, kaip keisti lyčių stereotipus įtraukiant rūpestingumą kaip vyriškumo normą.

Projektą koordinuoja Dissens Institute fur Building under Forschung (Vokietija). Projekto partneriai: Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (Austrija), The Peace Institute (Slovėnija), Instituto degli Innocenti (Italija), Center of Women’s Studies and Policies (Bulgarija), Lygių galimybių plėtros centras (Lietuva).

Asocijuotas partneris Lietuvoje – Lygių galimybių konrolieriaus tarnyba.

Daugiau informacijos apie projektą: ecarom.eu

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr.101005885 – ECaRoM – REC-AG-2020/ REC-RGEN-WWLB-AG-2020).

ES mazas