Projektas

Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)

2009-20012 m. įgyvendintu projektu buvo siekiama suteikti žinių apie ES politiką šeimos ir darbo derinimo srityje, geras praktikas, sudarant palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos, asmeninio gyvenimo ir darbo įsipareigojimus bei skatinant darbo organizavimo formų įvairovę, ugdant tolerantišką požiūrį į šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus.

Projekto veiklos:

  • Vaikų priežiūros paslaugos asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų nedirba arba turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus.
  • Dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius (užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas, socialiniai įgūdžiai ir pan.).
  • Individuali pagalba ieškant darbo.
  • Darbdavių, darbuotojų atstovų (profesinės sąjungos, darbo tarybos), savivaldybių atstovų švietimas, mokymai ir konsultacijos (įskaitant teisines) šiose srityse: šeimai palankių priemonių pasirinkimas ir taikymas, lanksčios darbo organizavimo formos ir jų taikymas, kolektyvinės darbo sutarties sudarymas, lyčių lygybės planavimas darbovietėje, lyčių lygybės darbe pranašumai.
  • Darbuotojų mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemones.

Projekto koordinatorius: Kauno moters užimtumo ir informacijos centras. Projekto rėmėjas: Europos Socialinis Fondas.