Projektas

Tolerancija ir tarpusavio supratimu pagrįstų santykių tarp Lietuvos ir trečiųjų šalių piliečių plėtojimas

2009 m. įgyvendinto projekto tikslas – plėtoti tolerancija ir tarpusavio supratimu pagrįstus santykius tarp Lietuvos ir trečiųjų šalių piliečių, mažinti ksenofobiją, rasizmą ir tautinę bei religinę diskriminaciją. To buvo siekiama inovatyviomis veiklomis, kurios skatino bendras Lietuvos ir trečiųjų šalių piliečių kultūrinio ir tautinio pažinimo iniciatyvas.

Lygių galimybių plėtros centras parengė ir pravedė praktinių seminarų ciklai, kurių metu buvo siekiama ugdyti jaunimo tarpkultūrinės įvairovės suvokimą ir juo grįstą požiūrį. Taip pat parengė leidinį „Tarpkultūrinė įvairovė“, kuris buvo išplatintas Lietuvos universitetams, kolegijoms, bibliotekoms.

Proejktą koordinavo Socialinių mokslų kolegija. Projektas finansuotas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai Lietuvoje 2007 m. metinę programą.