Projektas

Trauma ir įgalinimas

2009-2010 m. įgyvendintu projektu buvo siekiama suteikti pagalbą moterims, nukentėjusioms nuo smurto šeimoje, įgalinant ir stiprinant jų pasitikėjimą savimi; sudaryti sąlygas kolektyvinei veiklai, kurią vykdydamos nukentėjusios nuo smurto moterys palengvina potrauminį gijimą. Taip pat parengti pilotinį modelį išgyvenusių smurtą moterų bendruomenės kūrimui.

Projekto veiklos:

  • Parengtos ir pravestos 6 amatų dirbtuvės Motinos ir vaiko pensione.
  • Suorganizuota apvalaus stalo diskusija tarp moterų NVO, krizių centrų ir nuo smurto nukentėjusių moterų, siekiant pasidalinti idėjomis ir galimybėmis bendradarbiavimui ir bendruomenės stiprinimui siekiant smurto prieš moteris veiksmingos prevencijos.

Projektą parėmė JAV ambasada Lietuvoje.