Projektas

Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje

Projektu siekiama skatinti kompleksiškai spręsti diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos klausimus, įgalinant pažeidžiamų grupių atstovus ir formuojant vertybines nuostatas sprendimo ar poveikio galią turinčias grupes.

2012-2014 m. vykdomo projekto struktūra grindžiama kompleksišku požiūriu. Veiklos orientuotos tiek į plačiąją visuomenę, tiek į tikslines, diskriminacijos užimtumo srityje prevenciją sustiprinančias poveikio grupes (darbdavius, profsąjungas, NVO). Parenkant veiklas, jų formatus, metodikas įvertinami skirtingų poveikio grupių savitumai (jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, žmonės su negalia, romų bendruomenės atstovai ir kt.). Dirbant su tikslinėmis grupėmis taikomi inovatyvūs metodai, orientuoti ne į sausą informacijos perteikimą, bet atvėrimą galimybių įgyti naujų žinių, kritiškai permąstyti egzistuojančias stereotipus ir praturtinus emocinį, patyriminį bagažą formuoti pozityvias vertybines nuostatas, kurios užtikrina siekiamų rezultatų tvarumą.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • laidų ciklas žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos ir pagarbos įvairovei tema;
  • NVO kompetencijų stiprinimas diskriminacijos prevencijos srityje;
  • profsąjungų atstovų kompetencijų stiprinimas diskriminacijos prevencijos srityje;
  • darbdavių atstovų informavimas;
  • šviečiamųjų renginių lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais organizavimas;
  • viktorinos „Atpažink ir įveik nelygybę“ organizavimas;
  • susitikimų su įvairių bendruomenių atstovais organizavimas.

Projekto partneriai: VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

es