Projektas

Žvilgsnio galia. Moters atvaizdas XIX–XX amžiaus dailėje

Projekto tikslas − remiantis moderniomis dailės interpretacijomis, kritiškai pažvelgti į moters vaizdavimo stereotipus šiuolaikinėje kultūroje.

Pagrindinis projekto produktas − paroda „Žvilgsnio galia“ siūlo pažvelgti, kaip buvo vaizduojama moteris istorinėje dailėje. Eksponuojami kūriniai atskleidžia XIX–XX a. menininko žvilgsnį į moterį ir jai suteikiamus kultūrinius bei socialinius vaidmenis. Ekspoziciją sudaro keletas konceptualių skyrių, atspindinčių ryškiausius moters atvaizdo ikonografinius tipus.

„Žvilgsnio galia“ siekia modernių dailės interpretacijų, atliepiančių aktualias šių dienų socialines ir kultūrines problemas. Teorinis parodos pagrindas paremtas šiuolaikine žvilgsnio teorija, kurią išvystė XX a. aštunto dešimtmečio feministinė kino kritika. Žvilgsnis suvokiamas ne kaip paprastas žiūrėjimas, tačiau kaip galios santykis tarp aktyvaus, formuojančio subjekto (žiūrinčiojo) ir pasyvaus objekto (į kurį žvelgiama). Ekspoziciją sudaro įvairūs menine vizija, pasaulėžiūra ir atlikimo maniera kūriniai. Vis dėlto dauguma jų atspindi ta pačią žvilgsnio asimetriją arba žiūrinčiojo galios principą.

Taip pat buvo parengtas ir išleistas leidinio „Žvilgsnio galia“ parodos katalogas.

Projekto rėmėjas: LR Kultūros ministerija.