Naujiena

2016 11 03 - Specialistų kvalifikacija – priešnuodis smurtui

Policija per metus Lietuvoje užregistruoja apie 40 000 iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Pagalbos kreipiasi bent vienas iš šimto šalies gyventojų. Ir tai tėra ledkalnio viršūnė. Specialistų nuomone, norėdami suvokti tikruosius nusikaltimo mastus, prie oficialios statistikos turėtume prirašyti nulį. Ir vis dėl to smurto prieš moteris proveržius esame linkę nuvertinti, nors infekcijos atveju, turėdami tokią statistiką, skelbtume pandemijos pavojų.

Smurtas prieš moteris šeimoje yra rimta problema ir reikalauja neatidėliotinų sprendimų. Vienas iš būdų padėtį keisti – kvalifikuotas specialistų rengimas. Todėl 2016 metais LR Švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuojama Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa, kuri suteikė galimybę giliau panagrinėti smurto artimoje aplinkoje klausimus.

„Dar nesame turėję kvalifikacijos kėlimui skirtos mokymų programos, kurioje taip išsamiai būtų nagrinėjami lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje ir naujai atvykstančių visuomenės narių integracijos klausimai” – sakė Vilniaus miesto krizių centro direktorė Nijolė Dirsienė, svetingai atvėrusi institucijos duris mokymų dalyviam. „Socialiniams darbuotojams tenka didelė atsakomybė. Specialistų veiksmai gali iš esmės pakeisti žmonių likimus, todėl būtina nuolat gilinti profesines kompetencijas, gerai išmanyti ne tik darbo reglamentą, bet ir suvokti visuomenėje vykstančius procesus” – samprotavo institucijos vadovė.

Mokymų programoje dalyvavo 37 Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono socialiniai darbuotojai ir psichologai. Jie klausėsi paskaitų, atliko savarankiškas užduotis, nagrinėjo video medžiagą ir diskutavo apie egzistuojančios lyčių tvarkos ribotumus, smurto ir konflikto sampratų skirtumus, naujų visuomenės narių integracijos iššūkius, dalinosi profesine patirtimi.

„Socialiniai darbuotojai yra iš ties dėkinga auditorija” – įspūdžiais po mokymų dalinosi Dr. Margarita Jankauskaitė. „Kiekvieną susitikimą (o mokymams skirta 80 kontaktinių valandų!) galėjai justi, kad informacija „beriama” į kruopščiai paruoštą atvirumo, žingeidumo ir empatijos dirvą. Manau, kad suaugusiųjų švietimui ir kvalifikacijos kėlimui skirtų programų, kurios padeda giliau suvokti smurto artimoje aplinkoje kompleksiškumą ir skatina veiksmingesnį problemos sprendimą, turėtų būti daugiau. Norėtųsi tikėtis, kad mūsų mokymai nebus tik sėkmingai užsibaigęs eksperimentas ir su jų turinių galės susipažinti ir kitų Lietuvos regionų socialiniai darbuotojai.”

Lygių galimybių plėtros centras