Naujiena

2016 11 07 - Vienodas atlygis už darbą: kodėl ne?

Nuostata, kad vyrai ir moterys už vienodos vertės darbą turi gauti vienodą atlyginimą ES teisyne buvo įtvirtinta 1957 m. Romos sutartyje. Tačiau praėjus šešioms dešimtims metų, tenka konstatuoti, kad vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio klausimas išlieka viena didžiausių lyčių nelygybės problemų visame pasaulyje. Lietuvoje 2015 m. privačiame sektoriuje jis sudarė 17,3 proc., o valstybės sektoriuje – 16,3 proc. Pastebima tendencija, kad atsigaunant ekonomikai ar didėjant darbo stažui auga ir vidutinis moterų bei vyrų atlygio atotrūkis.

Kas lemia šias tendencijas ir kokios priemonės galėtų paspartinti problemos sprendimą BPW Vilnius–Lietuva ir Lygių galimybių plėtros centras kviečia aptarti, susirinkus į forumą „Vienodas atlygis už darbą: kodėl ne?“

„Esant dabartinėms tendencijoms, Lietuvoje Romos principų įgyvendinimo moterims teks laukti ne vienerius metus ar dešimtmetį, o ištisus amžius, todėl turime apie tai drąsiau kalbėti ir imtis kryptingų veiksmų situacijai keisti“, – sakė Inga Nausėdienė, BPW Vilnius-Lietuva prezidentė.
Lygių galimybių plėtros centro atlikta analizė parodė, kad vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio mažėjimo tempai lėtėja. 1994-2004 m. jis menko 10 proc. punktų, tačiau 2004–2014 m. pažanga tesiekė 3 proc. punktus, o pastaruoju laikotarpiu skirtumas vėl pradėjo augti. Per 2012-2015 m. vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkis Lietuvoje vidutiniškai išaugo beveik 5 proc. punktais.

„Jeigu vyriausybė ir privatus verslas nesiims iniciatyvų moterų diskriminacijai darbo srityje šalinti, kyla rimtas pavojus, kad vyrų ir moterų atlyginimų lygybės nepavyks sulaukti ir kito tūkstantmečio pradžioje, todėl negalime sau leisti prabangos atidėlioti pažangius sprendimus“, – konstatavo Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė.

Renginys organizuojamas vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015-2017 metams priemonę.

sadm-logo