Ko siekiame?

 

Mūsų vizija – moterys* saugios ir laisvos būti!

*Save laikančios moterimis ir (arba) socializuotos kaip moterys.

Mūsų misija - įvardyti dėl lyčių nelygybės kylančias problemas ir jas spręsti.

 

Temos mūsų dėmesio akiratyje šiuo metu:

  • Moterų įnašas į kultūrą;
  • Socialinės reprodukcijos (rūpinimosi darbo) vertės įsisąmoninimas;
  • Atsakas į smurtą lyties pagrindu, įskaitant seksualinį priekabiavimą ir smurtą kibernetinėje erdvėje;
  • Kūniškumas ir seksualumas;
  • Pažeidžiamumų sankirta, siekiant atpažinti skirtingumus ir atliepti moterų su negalia, migrančių, binarinės lyčių sistemos neatitinkančių asmenų poreikius;
  • Vyriškumo normų kaita.

 

Esame nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija.

Nuo 2003 m. vykdome informacines kampanijas, advokaciją, mokymus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės klausimais.