Tikslai

Lygių galimybių plėtros centras − 2003 metais pradėjusi veiklą nevyriausybinė organizacija.

Jau beveik 20 metų mes mažiname stereotipus, kad jaustumėtės saugiai. Organizuojame informacines kampanijas, advokaciją, vykdome mokymus ir seminarus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

Mūsų vizija: Moterys* saugios ir laisvos būti!

*Save laikančios moterimis ir (arba) socializuotos kaip moterys.

Mūsų misija: Įvardyti dėl lyčių nelygybės kylančias problemas ir jas spręsti.

 

Plačiau su mūsų veikla galite susipažinti mūsų projektų, leidinių ir ataskaitų skiltyse.