(Ne)apmokamas darbas: šeimai palanki darbo aplinka ir lyčių lygybė Europoje

„Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeimai palanki darbo aplinka” sutelkia dėmesį į šeimai palankios ir lyčių atžvilgiu subalansuotos politikos darbo aplinkoje formavimą ir įgyvendinimą, kaip vieną iš svarbiausių lyčių lygybės visuomenėje prielaidų. Projektu siekiama pabrėžti vyrų vaidmenį šiame procese, plėsti žinias apie tai, su kokiomis problemomis susiduria dirbantys tėvai bandydami suderinti darbo ir šeiminio gyvenimo įsipareigojimus, kokie mechanizmai politinėje, institucinėje …

(Ne)apmokamas darbas: šeimai palanki darbo aplinka ir lyčių lygybė Europoje Read More »