(Ne)apmokamas darbas: šeimai palanki darbo aplinka ir lyčių lygybė Europoje

„Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeimai palanki darbo aplinka” sutelkia dėmesį į šeimai palankios ir lyčių atžvilgiu subalansuotos politikos darbo aplinkoje formavimą ir įgyvendinimą, kaip vieną iš svarbiausių lyčių lygybės visuomenėje prielaidų. Projektu siekiama pabrėžti vyrų vaidmenį šiame procese, plėsti žinias apie tai, su kokiomis problemomis susiduria dirbantys tėvai bandydami suderinti darbo ir šeiminio gyvenimo įsipareigojimus, kokie mechanizmai politinėje, institucinėje bei individualioje plotmėse galėtų padėti tėvams siekti jų vaidmenų darbe ir šeimoje pusiausvyros ir priartintų visuomenę prie lyčių lygybės tikslo.

Knyga pristato tarptautinio tyrimo rezultatus, kuris buvo atliktas visose projekto šalyse partnerėse: Danijoje, Islandijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Kokybiniame ir kiekybiniame tyrimuose bandyta sutelkti dėmesį į vyrų dalyvavimą darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo procesuose, atskleisti darbdavių požiūrį į šeimai palankų darbo organizavimą, konkrečias jų organizacijose įdiegtas priemones, kokiu būdu gerovės sistema ir darbas gali būti organizuojami taip, kad skatintų lyčių lygybę.

Leidinio sudarytoja: Jolanta Reingardė.

Vilnius, 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *