Moterys, kūrusios Lietuvą

 

Moterų, kūrusių Lietuvą istorijas galite skaityti pagal sritis, kuriose jos pasiekė daugiausiai:

 

SPORTAS IR AVIACIJA

 

Elena-Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė-insta

ELENA KUBILIŪNAITĖ-GARBAČIAUSKIENĖ

(1900–1997)

x

VeronikaSciukauskaite  VERONIKA ŠČIUKAUSKAITĖ

  (1910–2006)

  x

Paulina-Radziulyte (1)

PAULINA RADZIULYTĖ-KALVAITIENĖ

(1905–1986)

Elena-Lukauskienė-Raclauskaite-instaELENA STANKEVIČIŪTĖ-RACLAUSKIENĖ-LUKAUSKIENĖ

(1909–1959)

x

x

 

Liorentaite-insta

ANTANINA LIORENTAITĖ

(1906–2003)

x

x

x

 

PASIPRIEŠINIMAS

 

Juozapota-Baltuskaite-insta

JUOZAPOTA BALTUŠKAITĖ

  (1862–1936)

 

   PleteryteinstagrammEMILIJA PLIATERYTĖ

  (1806–1831) 

      

  SimaiteonainstaONA ŠIMAITĖ

  (1894–1970)     

 

Bortkeviciene-insta

FELICIJA BORTKEVIČIENĖ

(1873–1945)

 x

 

x

 

Tamašauskaitė-Antanina-insta

ANTANINA TAMAŠAUSKAITĖ

(1814–1883)

x

 Birutė-Vanda-Mažeikaitė-Ramanauskienė-instaBIRUTĖ MAŽEIKAITĖ-RAMANAUSKIENĖ

(1924–1996)

x

 

joana-griniuviene-insta

JOANA PAVALKYTĖ-GRINIUVIENĖ

(1865–1918)

x

Dalia-Grinkevičiūtė-instaDALIA GRINKEVIČIŪTĖ

(1927–1987)

x

x

x

x

Marcelė-Kubiliūtė-instaMARCELĖ KUBILIŪTĖ

(1898–1963)

x

LoretaAsanaviciuteLORETA ASANAVIČIŪTĖ

(1967–1991)

x

 

x

x

x

VISUOMENINĖ VEIKLA

 

Aleksandra-Stepanovaitė-Bulotienė-insta

ALEKSANDRA STEPANOVAITĖ-BULOTIENĖ

  (1891–1941)

 x
 x

MagdalenaAvietenaite  MAGDALENA AVIETĖNAITĖ

  (1892–1984) 

 x
x

Emilija-Jasminaite-insta  EMILIJA JASMANTAITĖ-VILEIŠIENĖ

  (1861–1935)

 x
 x

Jadvyga-Chodakauskaitė---Tūbelienė-insta JADVYGA CHODAKAUSKAITĖ-TŪBELIENĖ

  (1891–1988)   

x

x

x
x

Paulina-Kalvaitytė---Karvelienė-insta  PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ   

  (1886–1967)  

x
x

MortaZauniute  MORTA ZAUNIŪTĖ

  (1875 – 1945) 

x

 

bite-petkevicaite-insta  GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ

  (1861–1943)

x

x

Jadvyga-Teofilė-Juškytė-instaJADVYGA TEOFILIJA JUŠKYTĖ

(1869–1948)

x

x

x

OnutePutvinskaiteTercijonieneONA PUTVINSKAITĖ-TERCIJONIENĖ

(1899–1972)

x  x

x

Lozoraitiene

VINCENTA MATULAITYTĖ-LOZORAITIENĖ

(1896–1987)

x

Sofija-Zaleskaite-instaZOFIJA ZALEVSKA-KRIAUČIŪNIENĖ

(1846–1912)

x

Halina-Didžiulytė-Mošinskiene-insta

HALINA DIDŽIULYTĖ-MOŠINSKIENĖ

(1911–2004)

x

x

x

x

Stefanija-Paliulyte-Ladygienė

STEFANIJA PALIULYTĖ-LADIGIENĖ

(1901–1967)

x

Magdalena--Draugelytė-MAGDALENA DRAUGELYTĖ-GALDIKIENĖ

(1891–1979)

x

Sofija-Kymantaitė-Čiurlionienė-

SOFIJA KYMANTAITĖ-ČIURLIONIENĖ

(1886–1958)

x

Marija-Piaseckaitė-ŠlapelienėMARIJA PIASECKAITĖ-ŠLAPELIENĖ

(1880–1977)

x

x

x

x

Ona-Brazauskaitė-Mašiotienė

ONA BRAZAUSKAITĖ-MAŠIOTIENĖ

(1883–1949)

x

x

x

x

MOKSLAS

 

ElenaKarosaiteGimbutiene

ELENA KAROSAITĖ-GIMBUTIENĖ

(1894–1982)

x

Antanina-Garmutė-instaANTANINA GARMUTĖ

(1934–2011)

x

Elena-Nijolė-Bučiūtė-insta

ELENA NIJOLĖ BUČIŪTĖ

(1930–2010)x

x

Vyda-Kęsgailaitė-Ragulskienė-instaVYDA KĘSGAILAITĖ-RAGULSKIENĖ

(1931–2009)

x

x

 x

x

Liucija-Sereikaitė-Juozonienė-insta (1)

LIUCIJA SEREIKAITĖ-JUOZONIENĖ

(1926–2011)

x

Marija-Terese-RozanskaiteMARIJA RUDZINSKAITĖ-ARCIMAVIČIENĖ

(1885–1941)

x

Birutė-Rokaitė-Vanagienė-instaBIRUTĖ ROKAIRĖ-VANAGIENĖ

(1934–2011)

x

Marija-Natkevičaitė-Ivanauskienė-MARIJA NATKEVIČAITĖ-IVANAUSKIENĖ

(1905–1996)

x

x

x

x

Alseikaitė-Gimbutienė-Marija-

MARIJA ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ

(1921–1994)

x

Ona-Repšytė-Galdikienė-ONA REPŠYTĖ-GALDIKIENĖ

(1925–1995)

x

x

x

x

MEDICINA

 

Veronikos-Janulaitytės-instaVERONIKA JANULAITYTĖ-ALSEIKIENĖ

(1883–1971)

x

JulijaJanulaityteBiliuniene

JULIJA JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ

(1880–1978)

x

BarboraBurbaiteBARBORA BURBAITĖ – EIDUKEVIČIENĖ

(1867 – 1939)

x

x

Ona-Kerpauskaitėe-instaONA KERPAUSKAITĖ

(1892–1941)

x

x

x

x

Eugenija-Šimkūnaitė-insta

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

(1920–1996)

x

Jadvyga-Dobrovolskaitė-TiknienėJADVYGA DOBROVOLSKAITĖ-TIKNIENĖ

(1912–2003)

x

Aldona-Gryžaitė-Blužienė-ALDONA GRYŽAITĖ-BLUŽIENĖ

(1929–2005)

x

vanda-mingailaiteVANDA MINGAILAITĖ-TUMĖNIENĖ (1880–1976)

x

x

x

x

ŠVIETIMAS

 

Laima-Marija-Tupikienė-insta

LAIMA MARIJA TUPIKIENĖ

(1935–1989)

x

Nemeiksaite-instaMARIJA NEMEIKŠAITĖ

(1886–1970)

x

MeileLuksieneMEILĖ JULIJA MATJOŠAITYTĖ-LUKŠIENĖ

(1913–2009)

x

x

x

x

ISTORIJA  IR  ETNOGRAFIJA

 

Ona-Girčytė-Maksimaitienė-insta

ONA GIRČYTĖ-MAKSIMAITIENĖ 

  (1902–1999)

x

  Čiurlionytė-Jadvyga-instaJADVYGA ČIURLIONYTĖ

  (1898-1992)

x

MarijaAndziulyteMARIJA ANDZIULYTĖ RUGINIENĖ

(1896–1973)

x

Stefanija-Glemzaite-instaSTEFANIJA GLEMŽAITĖ

(1885–1974)

x

x

x

x

Agotė-Saulevičiūtė-Žuraulienė-insta

AGOTĖ SAULEVIČIŪTĖ-ŽURAULIENĖ

(1916–2012)

x

x

PetroneleCesnuleviciutePETRONĖLĖ ČESNULEVIČIŪTĖ

(1925–2011)

x

x

Pranė-Dundulienė-instaPRANĖ STUKĖNAITĖ-DUNDULIENĖ

(1910–1991)

x

Mikalina-Glemžaitė-MIKALINA GLEMŽAITĖ

(1891–1985)

x

x

x

x

roze-sabaliauskiene

ROŽĖ TAMULEVIČIŪTĖ-SABALIAUSKIENĖ

(1901–1987)

x

x

x

\x

TEISĖ

   

LiudaVienozinskaitePureniene

LIUDA VIENOŽINSKAITĖ-PURĖNIENĖ

  (1884–1972)

x

  ElenaJackevicaiteELENA JACKEVIČAITĖ

  (1895 – 1976)

x

BIRUTĖS-GRIGAITYTĖS-NOVICKIENĖ-instaBIRUTĖ GRIGAITYTĖ-NOVICKIENĖ

(1898–1973)

x

Gražbylė-Venclauskaitė-GRAŽBYLĖ VENCLAUSKAITĖ

(1912–2017)

x

x

x

x

x

MENAS

 

PaulinaMongirdaite

PAULINA MONGIRDAITĖ

  (1865–1924)

x

Danutė-Marija-Nasvytytė-insta  DANUTĖ MARIJA NASVYTYTĖ

  (1916–1983)

x

Halina-Kairiūkštytė---Jacinienė-instainsta  HALINA KAIRIŪKŠTYTĖ-JACINIENĖ

  (1896–1984)

x

JadvygaStankuteRamanauskieneJADVYGA STANKUTĖ-RAMANAUSKIENĖ

(1920–2007)

x

x

x

x

Regina-Viktorija-Vosyliūtė-insta

REGINA VIKTORIJA VOSYLIŪTĖ

x(1927–2010)

Olga-Dubeneckienė---Kalpokienė-

OLGA ŠVEDE-DUBENECKIENĖ-KALPOKIENĖ

(1891–1967)

x

x

x

x

DAILĖ

 

GenovaiteJacenaite

GENOVAITĖ JACĖNAITĖ

(1933–2016)

x

Domicėlė-Tarabildaitė-Tarabildienė-insta

DOMICĖLĖ TARABILDAITĖ-TARABILDIENĖ

(1912–1985)

x

Veronika-Šleivytė-instaVERONIKA ŠLEIVYTĖ

(1906–1998)

x

Elvyra-Kairiūkštytė-instaELVYRA KAIRIŪKŠTYTĖ

(1950–2006)

x

x

x

x

Marcė-Katiliūtė-

MARCĖ KATILIŪTĖ

(1912–1937)

x

RožanskaitėMARIJA TERESĖ ROŽANSKAITĖ

(1933–2007)

x

x

x

x

LITERATŪRA

 

Lea-Goldberg-INSTA

LIJA GOLDBERGAITĖ (לאה גולדברג; LEA GOLDBERG)

(1911–1970)x

x

Janina-Degutytė-INSTA

 JANINA DEGUTYTĖ

  (1928–1990)

x

Lazdynų-Pelėda-instaLAZDYNŲ PELĖDA

 Seserys Sofija (1867–1926) ir Marija (1872–1957) Ivanauskaitėsx

x

LiudvikaDidziuliene LIUDVIKA NITAITĖ-DIDŽIULIENĖ (ŽMONA)

  (1856–1925)

x

x

x

UgneKarvelis

UGNĖ KARVELIS

(1935–2002)

x

Jurga-IvanauskaiteJURGA IVANAUSKAITĖ

(1961–2007)

x

Birutė-Ciplijauskaitė-instaBIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ

(1929–2017)

x

Birutė-Pūkelevičiūtė-instaBIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

(1923–2007)

x

x

x

x

zemaite (1)

ŽEMAITĖ (JULIJA BENIUSEVIČIŪTĖ-ŽYMANTIENĖ)

(1845–1921)

x

x

x

x

MUZIKA IR OPERA

 

Beatričė-Grincevičiūtė-insta

BEATRIČĖ GRINCEVIČIŪTĖ

  (1911–1988)

x

Vladislava-Polovinskaitė-Grigaitienė-insta

VLADISLAVA POLOVINSKAITĖ-GRIGAITIENĖ

(1890–1961)

x

Rakauskaitė-Marijona-insta

MARIJONA RAKAUSKAITĖ

(1892–1975)

x

Adelė-Nezabitauskaitė-Galaunienė-instaADELĖ NEZABITAUSKAITĖ–GALAUNIENĖ

(1899–1962)

x

x

x

x

Veronika-Podėnaitė-

VERONIKA PODĖNAITĖ

(1902–1933)

x

Margarita-Dvarionaitė-MARGARITA DVARIONAITĖ

(1928–2008)

x

x

x

x

TEATRAS

   

Ona-Rymaitė-insta

ONA RYMAITĖ

  (1889–1950)

x

Teofilija-Dragūnaitė---Vaičiūnienė-insta  TEOFILIJA DRAGŪNAITĖ-VAIČIŪNIENĖ

  (1899-1995)

x

Kazimiera-Kymantaitė---Gregorauskienė,-Banaitien-instaKAZIMIERA KYMANTAITĖ-GREGORAUSKIENĖ, BANAITIENĖ

(1909–1999)

x

Rūta-Staliliūnaitė-insta

RŪTA STALILIŪNAITĖ

(1938–2011)

x

x

x

x

ragauskaite-Aurelija

AURELIJA RAGAUSKAITĖ

(1924–2017)

x

Dalia-Tamulevičiūtė-DALIA ADELĖ TAMULEVIČIŪTĖ

(1940–2006)

x

Monika-MironaiteMONIKA MIRONAITĖ

(1913–2000)

x

x

x

x

 

Moterų istorijos pildomos visus metus. Iš viso bus paskelbta 100 istorijų!

Šimtmečio moteris galite rasti ir Instagram (@moteruistorija), ir Facebook (@gap.lt) platformose, #MoterysKurusiosLietuva.

Valstybės pažinimo centre  galite rasti šias istorijas, kartu su kitų žinomų  Lietuvoje gimusių žmonių istorijomis.

 

- – -

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt

Daugiau apie projektą

Untitled design

atkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb