Projektas

PARENT: vyriškumo normų kaita įsitraukiant į atsakingą tėvystę

Projekto trukmė: 2019 m. vasaris – 2021m. vasaris

Projekto tikslas – keisti visuomenės požiūrį į  lyčių vaidmenis auginant vaikus ir skatinti vyrus atkyviau įsitarukti į tėvystę.

Projekto uždaviniai:
1. Keisti nusistovėjusį požiūrį į lyčių vaidmenis, iškeliant didesnio vyrų įsitraukimo į atsakingą tėvystę ir vaiko priežiūrą svarbą, bei skatinti vienodą neapmokamo priežiūros darbo pasidalijimą kiekvienoje iš keturių, projekte dalyvaujančių, Europos šalių (Lietuva, Portugalija, Italija, Austrija).
2. Prisidėti prie smurto artimoje aplinkoje prevencijos.

Įgyvendinamos veiklos:
1. Sukurti gaires sveikatos sektoriaus darbuotojams, kurios padėtų įtraukti vyrus į sveikatos sektorių ir skatinti jų atsakingą tėvystę, ypatingą dėmesį skiriant pabėgėliams ir migrantams.
2. Organizuoti tėvų, įskaitant pabėgėlius ir migrantus, švietimo veiklas, kuriomis būtų skatinama kvestionuoti tradiciškai nusistovėjusias lyčių normas.
3. Sutelkti bendruomenę ir įgyvendinti nacionalines kampanijas, kuriomis būtų siekiama didinti supratimą apie vyrų įsitraukimo į nesmurtines, priežiūros, tėvystės veiklas ir tuo grindžiamų kitokių vyriškumo normų formavimo svarbą.

Projekto partneriai: Centre for Social Studies (Portugalija); Institute for Masculinity Research and Gender Studies (Austrija); Cerchio degli Uomini (Italija); The Nursing School of Coimbra (Portugalija).

logo su tekstu