Projektas

Daugiau moterų Europos politikoje – daugiau moterų 2014

Projektu siekiama konsoliduoti ir remti projekto partnerių pastangas kuriant ir įgyvendinant daugialypes strategijas, siekiant lyčių lygybės politinių sprendimų priėmime ir vadovaujančiose pozicijose visais, o ypač ES lygmenimis. Taip pat padidinti moterų (iki 35 metų amžiaus), dalyvaujančių Europos Parlamento rinkimuose, skaičių.

2012 m. pabaigoje Lygių galimybių plėtros centras kartu su 14 kitų organizacijų iš Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės bei jų asocijuotais partneriais (politinėmis partijomis) pradėjo įgyvendinti projektą, skirtą paskatinti moteris dalyvauti politikoje, ypatingą dėmesį skiriant Europos Parlamento rinkimams, kurie įvyks 2014 m. Projekto veiklos apims esamos padėties analizę, bendros strategijos kūrimą, informacines ir advokacijos kampanijas, skatinančias moterų dalyvavimą politikoje, mokymus ir konsultacijas moterims, norinčioms aktyviau dalyvauti politikoje, tarptautinius susitikimus ir konferencijas. Tikimasi, kad projektas padės pakelti moterų dalyvausiančių 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose skaičių.

Projekto koordinatorius: LUDEN (Belgija). Projektą finansuoja: Europos Komisija.

women politics