Projektas

LYGYBĖ SAUGUMUI, II etapas

Projekto trukmė: 2021 m. rugpjūčio mėn. – 2022 m. vasario mėn.

Projekto tikslas: palengvinti naujų regioninių veiksmų planų 1325, skirtų moterims ir taikai bei saugumui Ukrainoje 2021–2025 m., rengimą, patvirtinimą ir įgyvendinimą, taip pat skatinti tinkamą jų finansavimą.

Projekto uždaviniai:

1) Skatinti regioninių koalicijų kūrimąsi 1325 Černivcų ir Charkovo srityse ir stiprinti esamas koalicijas Chmelnyckio ir Luhansko srityse.

2) Stiprinti regioninių koalicijų partijų – vietos valdžios, moterų nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos – gebėjimus.

3) Skatinti 1325 regioninių veiksmų planų rengimą/peržiūrą, atsižvelgiant į regioninį kontekstą, tikslinių grupių poreikius, įskaitant COVID-19, ankstesnio projekto pamokas.

4) Pasisakyti už tinkamą regioninių veiksmų planų finansavimą, remti jų pradžią ir įgyvendinimą.

Projekto partneris: Ukrainos moterų fondas.

Projektas įgyvendinamas remiant JAV valstybės departamento Europos ir Eurazijos pagalbos koordinatoriaus biuro pagal aštuntąjį vystomojo bendradarbiavimo partnerystės (DCP) programos etapą.

Screenshot 2021-09-01 160402

ukrainian-womens-fund_og