Projektas

MODERNŪS VYRAI IŠSIPLĖTUSIOJE EUROPOJE: PAŽANGIŲ LYČIŲ LYGYBĖS STRATEGIJŲ PLĖTOJIMAS

Projektu „Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų plėtojimas” buvo siekiama keisti stereotipus apie lyčių vaidmenis ir darbą, paskatinti vyrus aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime ir naudotis galimybe išeiti vaiko priežiūros atostogų. Projektas vyko 2004–2005 m.

Projekto veiklos:

  • Tyrimas „Vyrai ir vaiko priežiūros atostogos: tėčių, mamų ir visuomenės požiūris”;
  • Politikų apklausa vyrų vaidmens šeimoje ir vaiko priežiūros atostogų klausimu;
  • Tėčių, pasinaudojusių teise į vaiko priežiūros atostogas, nuotraukomis iliustruota knyga, paremta tėčių papasakotomis istorijomis;
  • Norvegų mokslininko Oystein Gullvag Holter knygos „Ar vyrai tai gali?” („Can Man Do It?”) leidimas lietuvių kalbą;
  • Informacinė kampanija (televizijos ir radijo laidos, vieši renginiai, informacija viešojoje erdvėje, kita informacinė medžiaga);
  • Seminarai sprendimų priėmėjams;
  • Tarptautinė konferencija Vilniuje.

Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra, Danijos lyčių lygybės tyrimų centras, Islandijos lyčių lygybės centras, Maltos užimtumo ir mokymo korporacija.

Projektą finansavo Europos Komisija pagal Bendrijos lyčių lygybės pagrindų strategijos (2001-2005) programą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.