Projektas

SPORTAS, ŽINIASKLAIDA IR STEREOTIPAI

Tai − tarptautinis, pagal Bendrijos lyčių lygybės strategijos programą (2001−2005) 2004−2006 m. įgyvendintas projektas, koordinuojamas Lyčių lygybės centro (Akureyri, Islandija). Lygių galimybių plėtros centras projekte dalyvavo kaip tarptautinis partneris.

Projekto tikslai:

  • Atskleisti moterų ir vyrų reprezentacijos sporte panašumus ir skirtumus;
  • Paskatinti lyčių stereotipų kaitą įvaizdžiuose, susijusiuose su sportu;
  • Šviesti asmenis, atsakingus už moterų ir vyrų įvaizdžio sporte formavimą;
  • Parengti mokymo medžiagą, kuria galima būtų pasinaudoti kasdieniame darbe, apie moterų ir vyrų sportininkų reprezentaciją, skirtą sporto reporteriams, instruktoriams, treneriams;
  • Paskatinti diskusiją apie lyčių stereotipus sporte Europos Sąjungos lygmeniu.

Projekto partneriai:

  • Norvegija: Vaikų ir šeimos reikalų ministerija ir Telemark Universitetas;
  • Austrija: Austrian Federal Chancellery ir Moterys, nepaisančios sienų;
  • Lietuva: Lygių galimybių plėtros centras;
  • Italija: Genujos universitetas, Filosofijos fakultetas;
  • Islandija: Akureyri universiteto tyrimų institutas, Žiniasklaidos studijų programa, Akureyri universitetas, Socialinių mokslų ir teisės fakultetas, Moterų ir lyčių studijų centras, Islandijos universitetas, Islandijos rašančiųjų apie sportą asociacija, ir Islandijos tautinė olimpinė ir sporto asociacija.