Projektas

Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Projekto tikslas – parengti nuoseklų ir konceptualų migrantų (trečiųjų šalių piliečių) integracijos strategijos dokumentą. Jį rengia projekto rėmuose sudarytas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas.

Konsorciume dalyvauja šios institucijos: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (LSTC ETI), Viešoji įstaiga „Diversity Development Group” (DDG), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD), Viešoji įstaiga „Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum”, Viešoji įstaiga „Lygių galimybių plėtros centras” (LGPC) ir Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečiu integracijai 2013 m. metinę programą.

EIF