Lygių galimybių plėtros centras

Esate pažangi, darbuotojams draugiška, atvira organizacija, kuriai rūpi saugi darbo aplinka?

Seksualinio priekabiavimo prevencija?

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės?

Lygių galimybių nuostatų įgyvendinimas?

Galime jums padėti siekti užsibrėžtų tikslų!

Turime solidžią ir įvairiapusę ekspertinę patirtį, tad padedame išsigryninti organizacijos poreikius, atlikti situacijos analizę, vedame mokymus komandoms , ir, bendradarbiaudamos su jomis, rengiame veiklos planus, užtikrinančius organizacijų veiklos tvarumą.

Į darbuotojų gerovę orientuotos įmonės pasižymi didesniu efektyvumu, mažesne darbuotojų kaita, aukštesne dirbančiųjų motyvacija ir pasitenkinimu darbo sąlygomis.

Atsakingose įmonėse dirba laimingi darbuotojai, kurie užtikrina organizacijos sėkmę.