Lygių galimybių plėtros centras

organizacija_laikinas

Esame nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija.

Nuo 2003 m. vykdome informacines kampanijas, advokaciją, mokymus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės klausimais.

Mūsų vizija – moterys* saugios ir laisvos būti!
*Save laikančios moterimis ir (arba) socializuotos kaip moterys.

Mūsų misija – įvardyti dėl lyčių nelygybės kylančias problemas ir jas spręsti.

Temos mūsų dėmesio akiratyje šiuo metu: