Lygių galimybių plėtros centras

LYČIŲ NELYGYBĖ BADO AKIS?
DOMIESI MŪSŲ VEIKLA IR NORĖTUM PRISIJUNGTI?

Kviečiame atlikti savanorišką ar studijų programoje numatytą praktiką. Užpildyk trumpą anketą, o mes įvertinsime tavo gebėjimus, lūkesčius ir parašysime, prie kokių veiklų galėtum prisidėti.