Naujienos

2022 05 05

Kviečiame į tarptautinę konferenciją – „Šeimos ir darbo balansas: kodėl reikia jo siekti ir kaip tai užtikrinti”

Š. m. gegužės 31 d. Lygių galimybių plėtros centras kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba LR Seime organizuoja tarptautinę konferenciją „Šeimos ir darbo balansas: kodėl reikia jo siekti ir kaip tai užtikrinti”.

Konferencijos tikslas – aptarti įstatymuose numatytas politikos priemones, kurios skatina asmenis arba trukdo jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, pasidalyti Europos šalių patirtimi siekiant tėčius labiau įtraukti į vaiko priežiūrą, diskutuoti apie galimybes formuoti dviejų maitintojų ir dviejų globėjų šeimos modelį.

Šiuo metu Lietuvoje vykdomos šeimos ir su vaiko priežiūra susijusios politikos priemonės ne tik neskatina šeimos bei darbo pusiausvyros, bet priešingai – dar labiau sustiprina naštą moterims vaiko priežiūros srityje, skatina tradicinį darbų pasidalijimą tarp moterų ir vyrų, o galiojanti tėvystės atostogų tvarka nėra palanki tiesioginiam tėčių įsitraukimui į ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą. Tėvams veiksmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus trukdo ir kokybiškų vaiko priežiūros paslaugų trūkumas. Dėl to didėja moterų darbo namuose krūvis, kartu tai tampa kliūtimi jų profesiniam užimtumui, riboja darbo ir karjeros galimybes, didina moterų ir vyrų atlyginimo atotrūkį.

Konferencijoje bus pristatomos Lietuvos ir ES šalių teisiškai įtvirtintos šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonės, aptariamas jų poveikis individualiems pasirinkimams derinant vaiko ar kitų šeimos narių priežiūrą ir profesinę karjerą, pasidalyta gerąja patirtimi, patvirtinančia, kad vyrų įsitraukimas į vaiko priežiūrą naudingas ir tėčiams, ir mamoms, ir visai visuomenei.

Konferencija bus transliuojama ir „Zoom” platformoje.
Nuoroda bus atsiųsta tik užsiregistravusiems (-ioms) dalyviams (-ėms).
Dalyvausiantiems gyvai registracija taip pat privaloma.
Registracijos nuoroda.

Su programa galite susipažinti paspaudę/usios nuorodą apačioje.

5-300x300Tarptautinė konferencija organizuojama įgyvendinant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Lygių galimybių plėtros centro vykdomą projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014–2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Skaityti toliau

2022 05 02

Startuojam! Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia

Projekto trukmė: 2022 m. balandis – 2024 kovas

Projekto tikslas – stabdyti smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia ir vykdyti jo prevenciją.

Projekto uždaviniai:

  1. Išnagrinėti atsako į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia reglamentavimą Lietuvoje (įskaitant ir socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas).
  2. Kurti ir stiprinti moterų su negalia apsaugos nuo smurto dėl lyties mechanizmus socialinėse ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose – įveikiant lyčių ir negalios stereotipus.
  3. Didinti specialistų, dirbančių socialinėse arba psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, gebėjimus reaguoti į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia.
  4. Bandomosiose savivaldybės vystyti koordinuoto institucijų atsako į smurtą dėl lyties algoritmą, atsižvelgiantį į moterų su negalia patiriamas kliūtis.
  5. Didinti specialistų, dirbančių su atsaku į smurtą artimoje aplinkoje savivaldybėse, gebėjimus atpažinti lyties ir negalios sankirtos nulemtą pažeidžiamumą.
  6. Didinti smurto dėl lyties prieš moteris su negalia atpažįstamumą tarp pačių moterų ir jų aplinkinių.
  7. Didinti visuomenės sąmoningumą ir pagalbos besikreipiančių moterų su negalia palaikymą.

Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos, VšĮ „Nomoshiti iniciatyva“.

LT Bendrai finansuojama Europos Sąjungos_POSProjektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2021 m. lėšomis.

Skaityti toliau

2022 04 27

Tėvystė ir komiksai

Namuose atsiradus naujam šeimos nariui iššūkių ir klausimų kyla abiems tėvams. Juk kūdikis neateina su instrukcija! Tiek mamai, tiek tėčiui tenka mokytis per praktiką.
O šeima yra labiau subalansuota ir lygiateisė tada, kai abu tėvai mokosi kartu ir skiria tam vienodai laiko. Kliovimasis tradicinėmis rolėmis, kai mama yra, neva, instinktų vedama pagrindinė globėja, o tėtis geriausiu atveju tik mažai ką išmanantis pagalbininkas, perkelia naujai kilusių iššūkių naštą mamai, o iš tėčio atima galimybę įsitraukti į tėvystę.

Šio projekto laikotarpiu išleidome mini komiksų seriją susijusią su darbo ir šeimos balanso derinimu. Dalinomės tėčių patirtimis bei prisiminimais iš vaikystės, kurie lemia jų dabartinius pasirinkimus. Vienas mūsų tyrimo pašnekovų paaiškino, kodėl jam buvo svarbu imtis vaiko priežiūros atostogų:

„…mano tėvas nedalyvavo mano ugdyme, neužmezgė to ryšio nuo pat pirmųjų metų. Aš tą jaučiau visą savo gyvenimą ir dabar jaučiu. Jis kaip šešėlis buvo… nenoriu, kad tokį patį jausmą jaustų mano vaikas.”

Peržvelkime ir atminkime, kad balansas šeimoje bei tėvystė eina koja kojon su įvairiais iššūkiais, kuriuos įveikus auga tiek vaikas, tiek tėvai.

5

 

 

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Skaityti toliau

2022 03 09

Kovo 8 – solidarumo su Ukrainos moterimis diena

Ukrainiečių – moterų ir vyrų – ryžtas, drąsa ir begalinė meilė tėvynei pavergė mūsų širdis. Priminė tai, ką vartotojiškoje visuomenėje buvome bebaigią pamiršti: laisvė, demokratija, saugumas nėra savaime suprantami dalykai. Šias vertybes reikia nuolat puoselėti ir ginti.
Mums buvo priminta ir dar viena svarbi pamoka. Akivaizdžiai matome, kas nutinka, kai alfos, kurių kiaušai velkasi žeme, elgiasi su pasauliu kaip savo narcisistinių eksperimentų laboratorija.
Tai vyksta nuolat, mums tarsi nepastebint. O Ukrainos tragedija privertė pamatyti, užuosti, pajausti, patirti ir suvokti, kad ATEITIS yra moteriškos giminės. Kad normų ir vertybių, tradiciškai siejamų su moteriškumu ir dėl to nuvertintų, įtvirtinimas yra vienintelė viltis, jei norime išlikti.
Rūpinimasis, atjauta, bendrystė, būties trapumo ir individualaus galėjimo ribų suvokimas skatina kito žmogaus veiksmą pratęsti savuoju ir toliau perduoti estafetę, pamatyti kito akis.
Taip užgimsta saitai ir saitynai. Jie driekiasi nuo Vilniaus iki Kijevo ir atgal, apglėbia pasaulį. Taip vieno žmogaus gestas prasitęsia kito rankos judesyje, o širdis pagauna šalia esančiųjų širdies ritmą.
Būtent širdis, o ne protas, kupinas baimių ir pragmatiškų išskaičiavimų, skatina nuogomis rankomis stoti prieš tankus, dalintis paskutiniu duonos kąsniu ir nepaisant visko neprarasti humoro jausmo. Širdis praveria namų duris ir suburia miestų aikštėse. Širdis įveikia bet kokias kliūtis ir parodo, ką reiškia būti žmogumi pilnąja šio žodžio prasme.
Dabar Europos širdis – UKRAINA.
Ji yra ir mano širdyje. Su kolegėmis iš Ukrainos dirbu daugiau nei 10 metų. Gerai pažįstu Ukrainos moterų fondo aktyvistes: pasišventusias žmogaus teisių gynėjas ir lyčių lygybės šaukles. Dauguma jų nepaliko šalies. Nuolatinio bombardavimo sąlygomis rūpinasi karo paveiktų žmonių gerove, telkia pagalbą regionams. Visad žavėjausi jų profesionalumu. Dabar lenkiu galvą prieš stiprybę ir nepalenkiamą tikėjimą pergale. Žinau: kiekvienas organizacijai paaukotas euras nukeliaus ten, kur paramos labiausiai reikia. O kai tironas sulauks pelnyto atpildo, kartu su Ukrainos moterų fondu prikelsime šalį iš pelenų.
Слава Україні

- Margarita Jankauskaitė

Skaityti toliau