Leidiniai

Kaip šeši narsūs socialiniai darbutojai smurto prieš moteris artimoje aplinkoje problemą ėmėsi spręsti

Knygoje pokalbio formatu suteikiama informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje ir kaip šis klausimas paliečia socialinius darbuotojus. Suteikiamos gairės darbui bei specializuotos pagalbos kontaktai. Knyga parengta ir išleista vykdant projektą „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui”. Leidinio rengimą finansiškai parėmė Europos Sąjunga pagal Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą. Projekto įgyvendino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lygių galimybių plėtros centru ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti”. Daugiau apie projektą.