Projektas

Motinos diena

Lygių galimybių plėtros centras parengė ir išleido Motinos dienai skirtus atvirukus, o taip pat kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis parengė kreipimąsi į LR Seimo narius bei suorganizavo protesto akciją, siekiant atkreipti dėmesį į naujai parengtą šeimos paramos koncepciją, kurioje privilegijuojant santuoką, siekiama įteisinti vienišų ir nesusituokusių motinų diskriminacija. Buvo raginama neatimti iš moterų apsisprendimo teisės, galimybės sąmoningai ir laisva valia planuoti savo motinystę.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai raginoSeimo narius sustabdyti motinų diskriminaciją, akcentuojant, kad motinos yra labai skirtingos: ištekėjusios ir vienišos, išsilavinusios ir beraštės, namų šeimininkės ir karjeros moterys, tačiau visos jos yra MOTINOS, kurios augina jaunąją kartą ir nusipelno besąlygiškos visuomenės pagarbos bei valstybės pagalbos, neskirstant motinų į kastas.